Het einde van de sterfhuisconstructie in Vlaanderen

De sterfhuisconstructie heeft alles te maken met het fictieartikel art 5 W.Succ.  Maar dit fictieartikel is in sommige gevallen niet van toepassing.  Let wel, ondertussen is art 5 W.Succ gewijzigd in art. 2.7.1.0.4. VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit).  Dit artikel vertelt het volgende : “ De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de [...]

Het einde van de sterfhuisconstructie in Vlaanderen2017-05-01T13:28:29+02:00

Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?

Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene antimisbruikbepaling in werking getreden wat de registratie- en de successierechten betreft. Dit is echter nieuw, want de vorige versie van de anitmisbruikbepaling kende enkel uitwerking in de economische sfeer. Dit betekende dan ook dat wat de successierechten betrof deze algemene antimisbruikbepaling een dode letter was, want was [...]

Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?2017-05-01T13:27:46+02:00

Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?

De bezorgdheid bij velen is dat men enerzijds wel een som geld wil schenken (al dan niet via handgift of bankgift) doch angst heeft dat de gelden onmiddellijk zullen geconsumeerd worden. Hierbij denken we aan 18-jarige die de gelden onmiddellijk aanwendt voor een sportwagen. De schenker heeft hiervoor angst want bij een ongeluk zit men [...]

Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?2017-05-01T13:28:59+02:00

Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!

Overwegend hebben gehuwden niet gekozen voor één of ander huwelijkscontract en vallen zij dan ook onder het zogenaamd wettelijk huwelijksstelsel. Dit stelsel omvat drie vermogens: het eigen vermogen van elke huwelijkspartner en het gemeenschappelijke vermogen van beide samen. Het volgende behoort zoal tot ieders eigen vermogen : die goederen die men reeds bezat van vóór [...]

Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!2017-05-01T13:29:29+02:00

Betaal ook als kind géén successierechten op de gezinswoning!

Geachte, beste,  Hoe hopeloos zijn de verspillende overheden van het oude Europa, dat ze zoals in Denemarken een vetbelasting invoeren. Een zoveelste verkapte belasting onder het hypocriete mom van de gezondheid van de burger.  Bewustwording rond gezonde voeding… hier is niks mis mee maar als mijn gezonde kinderen op een zwoele zomerdag een ijsje likken [...]

Betaal ook als kind géén successierechten op de gezinswoning!2017-05-01T13:30:00+02:00

Voordeel doen bij successie…

Sommige mensen (maar dit is niet wettelijk) geven soms net wat meer successierechten aan bij een overlijden, zeggen dat ze net wat meer in die kluis vonden, of  zullen de kluis mogelijk net voor of na het overlijden ‘extra’ bevoorraden. Waarom doen ze dit? Ze vinden dat de successierechten in verhouding tot de personenbelasting, nog [...]

Voordeel doen bij successie…2017-05-01T13:30:26+02:00

Cassatie bevestigt! Geen successierechten dankzij ‘sterfhuisconstructie… een mooie dag!

Artikel 5. De ganse problematiek heeft te maken met één van de zogenaamde fictieartikels.  Hier meerbepaald het fictieartikel 5 W.Succ. Dit zorgt ervoor dat wanneer één van de echtgenoten sterft en de langstlevende het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt en dit op voorwaarde van overleving er getaxeerd wordt. Maar dit betekent concreet dat wanneer in het huwelijkscontract [...]

Cassatie bevestigt! Geen successierechten dankzij ‘sterfhuisconstructie… een mooie dag!2017-05-01T13:30:53+02:00

Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?

Het antwoord is ‘neen’.  We trachten dit verder even te verduidelijken. Vandaag zijn beleggingen in levensverzekeringen niets nieuws. Tak 21, Tak 23, … zijn alomgekende begrippen bij de beleggers. Maar er kan ook geoptimaiseerd in worden wat de successierechten betreft, meer bepaald bij de zogenaamde levenslange verzekeringen (typa AAB).  Nu let wel op met het begrrip [...]

Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?2017-05-01T13:38:33+02:00

Alles over het restlegaat!

Deze techniek, die ook wel een fideï commis de residuo genoemd wordt, is de volgende. Een persoon A maakt een legaat ten gunste van een andere persoon B maar dan wel onder de verplichting dat al wat overblijft moet toekomen aan een derde persoon C. In feite zijn het twee legaten die uitgaan van dezelfde testator, [...]

Alles over het restlegaat!2017-05-01T13:38:59+02:00

Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !

De gemeente waar u effectief woont op 1 januari van het aanslagjaar, is bepalend wat het tarief gemeentebelasting betreft. Met ‘woonst’ bedoelen we ‘effectief woont’ en niet louter een postbusadres hebben. In de commentaar op het wetboek inkomstenbelasting komt uitvoerig aan bod wat de spelregels zijn (ComIB 3/101 en verder). Begrip fiscale woonplaats De fiscale woonplaats [...]

Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !2017-05-01T13:39:24+02:00

Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…

Het vererven van de familiale vennootschap, ruimer dan enkel de aandelen … - deel 1 Successierechten zijn reeds verschillende jaren in België een gewestelijke materie.  Dit betekent dat ‘dat’ Gewest bevoegd is, daar waar de rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats had (het lokalisatiecriterium). Wanneer de fiscale woonplaats van de  overledene tijdens een periode van vijf jaar [...]

Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…2017-05-01T13:39:55+02:00

R/C vrij van successierechten?

Geachte, beste, Onze eerste poll die we op onze site hebben geplaatst had als vraag of de nieuwe regering uitsluitend moest besparen of er ook ruimte was voor nieuwe lasten, 64% stelde dat er helemaal géén plaats was voor nieuwe belastingen. De preformateuren, postpreformateuren, tussenformateuren …denken daar blijkbaar anders over en lieten al herhaaldelijk verstaan [...]

R/C vrij van successierechten?2017-05-01T13:40:38+02:00
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image