Verhuis naar de zee en bespaar successierechten!

Geachte, beste, Het net wordt weer al verder aangetrokken…Zoals u wellicht weet moet onder Europese druk uw bank en vermogensbeheerder van u een gedetailleerd beleggersprofiel opmaken, de zgn. MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dit betekent dat uw bankier u een uitvoerige vragenlijst voorlegt over onder meer uw financieel vermogen. De banken zouden dan beter op [...]

Verhuis naar de zee en bespaar successierechten!2008-06-04T18:35:11+02:00

Buitenlands vastgoed via Belgische vennootschap.

Buitenlandse onroerende inkomsten In particuliere handen Inkomsten van onroerende goederen zijn in de regel belastbaar in het land waar het onroerend goed gelegen is. U bent dus belastingen verschuldigd in het buitenland, die dikwijls de vorm aanneemt van de één of andere “grondbelasting”, zoals onze onroerende voorheffing.In België moet u de huurwaarde en/of huurinkomsten in België [...]

Buitenlands vastgoed via Belgische vennootschap.2008-11-10T08:30:48+02:00

Vastgoed slim verkopen zonder de lastige fiscus…

Geachte, beste, De belastingdruk in dit landje is erg hoog maar de kans op controle is dan weer erg klein. Dit is natuurlijk een positief element maar een erg onrechtvaardig gegeven. Sommige belastingplichtigen glippen overal door andere worden voor de kleine bagatellen ‘gepakt’. Een transparant systeem met lage belastingvoeten is het ideaalbeeld. Nu is het een [...]

Vastgoed slim verkopen zonder de lastige fiscus…2008-05-25T07:06:41+02:00

Buitenlands vastgoed via Belgische vennootschap.

Buitenlandse onroerende inkomsten In particuliere handen Inkomsten van onroerende goederen zijn in de regel belastbaar in het land waar het onroerend goed gelegen is. U bent dus belastingen verschuldigd in het buitenland, die dikwijls de vorm aanneemt van de één of andere “grondbelasting”, zoals onze onroerende voorheffing.In België moet u de huurwaarde en/of huurinkomsten in België [...]

Buitenlands vastgoed via Belgische vennootschap.2008-11-10T08:31:35+02:00

De constructie ‘vruchtgebruik’, altijd zinvol ?

Voordelen  De fiscale voordelen die eigen zijn aan vruchtgebruik zijn o.a. de volgende : de vennootschap schrijft het vruchtgebruik af (onrechtstreeks ook de grond), de registratierechten op het vruchtgebruik zijn aftrekbaar, de btw kan mogelijk gerecupereerd worden (hangt af van de vennootschap), de intresten zijn aftrekbaar, op het einde van het vruchtgebruik wordt de blote eigenaar [...]

De constructie ‘vruchtgebruik’, altijd zinvol ?2008-04-23T19:45:33+02:00

Erven van een buitenlands onroerend goed

  De regels die handelen over wie, wat en hoe erft wanneer we het hebben over een internationale nalatenschap laten we hier aan ons voorbij gaan.  Dit is de schrik van menig jurist gezien de complexiteit ervan.  Deze regels worden behandeld in het zogenaamd internationaal privaat recht (I.P.R.). Wel gaan we kort even in op de fiscale gevolgen [...]

Erven van een buitenlands onroerend goed2008-04-01T16:47:15+02:00

Schenken vanuit het buitenland…

Bent u vrijgezel? Geen paniek we zijn geen datingkantoor geworden maar als u vrijgezel bent dan betaalt u volgens de Oeso gemiddeld 55,5% belastingen op uw brutoloon. U heeft dan immers geen kinderen om de belastingdruk een beetje te drukken, of bv. geen huwelijksquotiënt. Weet dan dat u mee geniet van het trieste record van wereldkampioen [...]

Schenken vanuit het buitenland…2008-04-14T21:14:00+02:00

Alsof beding of verrekeningsbeding…

De vorige zaken hadden hun belang bij een gemeenschapsstelsel.  Maar niet iedereen is gehuwd onder dit stelsel.  Zelfstandigen zijn dikwijls gehuwd met scheiding van goederen om op die manier een bescherming naar faling, … in te bouwen. Alsof-beding Bij scheiding van goederen is het zo dat er in principe maar sprake is van twee vermogens : het vermogen [...]

Alsof beding of verrekeningsbeding…2008-03-04T21:54:26+02:00

De gevaren van het turbovvruchtgebruik

 Als u het vruchtgebruik van een stuk bouwgrond aan uw vennootschap verkoopt die daar een villa opzette, is er sprake van het turbovruchtgebruik. Deze techniek is betwist. Er zijn vele betere en veiligere technieken.. U als natuurlijke persoon heeft dan de blote eigendom gekocht van de grond en de vennootschap het vruchtgebruik ervan. Later heeft de [...]

De gevaren van het turbovvruchtgebruik2008-03-04T22:11:02+02:00

Onterf uw reservataire erfgenamen… Hoe?

Het is algemeen geweten dat u uw reservataire erfgenamen niet kan onterven. Kinderen b.v. zijn reservataire erfgenamen. Indien er één kind is, bedraagt de reserve de helft van de erfenis. Indien er twee kinderen zijn bedraagt de reserve 2/3 en met drie of meer kinderen is de reserve. Dit betekent dat u bij twee kinderen over [...]

Onterf uw reservataire erfgenamen… Hoe?2017-05-21T16:03:02+02:00

Vruchtgebruik en de bouw van een gebouw

U kent ongetwijfeld de vruchtgebruikconstructie.  Kort gezegd komt het hierop neer.  De vennootschap verwerft het vruchtgebruik van het gebouw en de blote eigenaar wordt aangekocht veelal door de vennoot of de aandeelhouder.Na de termijn van het vruchtgebruik wordt de blote eigenaar volle eigenaar.  Dit zonder registratierechten te moeten betalen en (in principe) zonder enige bijkomende taxatie.Wanneer [...]

Vruchtgebruik en de bouw van een gebouw2008-03-07T22:22:58+02:00

Zet uw schoondochter buiten spel?

Tip van de week  Geachte, beste, Verstandige estate planning wordt toch een absolute must in deze tijden van echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen enerzijds, en een amper evoluerend erfrecht anderzijds. Neem nu als u als vermogende ouders uw kinderen iets wil toestoppen, dan is er veelal de schoondochter of schoonzoon die u niet volledig vertrouwt…U wil niet [...]

Zet uw schoondochter buiten spel?2008-03-07T22:33:12+02:00