BTW en zwartwerk

Medio 2004 deed de btw-administratie een onderzoek naar zwartwerk op een bepaald adres. Voor de deur van het pand trof de ambtenaar een gehuurde bestelwagen.  De btw –administratie deed bij de verhuurder navraag wie deze bestelwagen huurde.  Hierop kwam echter nooit antwoord, zodat de btw administratie een administratieve boete oplegde van 2.500 euro.  De verhuurder argumenteerde [...]

BTW en zwartwerk2009-06-05T13:29:39+02:00

Stimulering van de bouw van woningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat in het kader van het relanceplan een aantal maatregelen invoert om de bouw van woningen te stimuleren. De maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot eind 2009.Verlaging van het BTW-tarief tot 6% voor: de afbraak en heropbouw van woningen toegepast [...]

Stimulering van de bouw van woningen2009-02-10T21:19:51+01:00

Trek ook uw BTW af in uw patrimoniumvennootschap!

Naar aanleiding van al deze beursellende krijgen we toch nog regelmatig de vraag, indien men belegde via de vennootschap, of inderdaad minwaarden op aandelen helemaal niet aftrekbaar zijn als kosten. Ja dat is inderdaad zo. Erger nog, zelfs de verkoopkosten op uw ‘nog - net - goed - voor de - openhaard’ aandelen zijn niet aftrekbaar.  [...]

Trek ook uw BTW af in uw patrimoniumvennootschap!2008-11-05T18:32:15+01:00

Wie staat er voor uw deur geparkeerd?

De BTW Sectie van een AOIF controlecentrum zijn niet bevoegd een vraag te stellen over een bestelwagen die op een bepaald tijdstip voor de bedrijfszetel werd geparkeerd. Een loutere vraagstelling in een onderzoek naar zwartwerk volstaat terzake niet. De opgelegde boete wegens het niet-antwoorden is ten onrechte opgelegd. Een jaar na een AOIF controle vraagt de [...]

Wie staat er voor uw deur geparkeerd?2008-10-27T10:41:44+01:00

Voortaan BTW op grond?

Geachte, beste, Uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat Belgische bedrijven in de praktijk onderworpen zijn aan 63 heffingen en zelf 32 belastingen moeten innen voor de diverse overheden in ons land. Hallucinant! Wie zei weer dat de bedrijven fiscale cadeaus krijgen… Zoals u begrijpt zit België hier weer in het koppeloton. De regering heeft het [...]

Voortaan BTW op grond?2008-03-31T21:54:23+02:00

Patrimoniumvennootschap en BTW – aftrek

U heeft een normale werkvennootschap en de zaken gaan meer dan behoorlijk. Na een aantal jaren wenst u wat vastgoed te kopen, bv. een villa waar u ook een kantoorruimte in voorziet. Uw boekhouder stelt voor om hier een aparte vennootschap voor op te richten. De bedoeling is dat uw pand in een aparte vennootschap zit [...]

Patrimoniumvennootschap en BTW – aftrek2008-03-04T22:14:24+01:00

 De toevallige B.T.W. - plichtige.  In bepaalde gevallen kunnen gebouwen (nooit de grond) verkocht worden met B.T.W. in plaats van met registratierechten. Dit is voordelig voor de verkoper omdat hij de betaalde B.T.W. (21% of uitzonderlijk 6%) kan recupereren, maar ook voor de koper omdat bij de bepaling van de verkoopprijs rekening zal gehouden worden met die [...]

2007-09-02T11:51:34+02:00

B.T.W. op werk in onroerende staat

Aannemers mogen voor "werk in onroerende staat" en daarmee gelijkgestelde handelingen geen B.T.W. in rekening brengen aan klanten die een B.T.W.-nummer hebben. De klant moet zelf de B.T.W. voldoen.Wat is werk in onroerende staat staat en welke zijn de daarmee gelijkgestelde handelingen?bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed of een [...]

B.T.W. op werk in onroerende staat2008-03-04T21:41:55+01:00

Het verlaagd BTW-tarief

Een nieuwe regeling voert een verlaagd BTW-tarief in van 6 % voor werken uitgevoerd aan woningen ouder dan 5 jaar. Het is van geen belang eigenaar of huurder te zijn om van dit voordeel te kunnen genieten. De regeling treedt in voege op 1 januari 2000 en zal van toepassing zijn tot 31 december 2002. De [...]

Het verlaagd BTW-tarief2007-05-06T14:36:58+02:00
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image