Vanaf volgend jaar komt er een verhoging van de btw-drempel voor de kleine ondernemingen

Sommige ondernemingen kunnen voor de eenvoud kiezen voor een vrijstellingsregeling, de zogenaamde BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Belangrijk voorafgaand te vermelden is dat een kleine onderneming die vrijgesteld is van de btw (dus geen btw dient aan rekenen op de gepresteerde handelingen), de btw die werd betaald op de aankopen niet in aftrek kan nemen. In de [...]

Vanaf volgend jaar komt er een verhoging van de btw-drempel voor de kleine ondernemingen2015-08-25T15:18:40+01:00

De fiscus als dief! Mag de fiscus gestolen gegevens gebruiken?

Het Hof van Cassatie dd 22 mei 2015 heeft een belangrijk arrest geveld.  Het handelde over de fiscale gevolgen van zgn. onrechtmatig verkregen bewijs. Mag de fiscus zulk een bewijs inroepen nl een bewijs dat vergaard werd waarbij onregelmatigheden zich hebben voorgedaan. Het Hof van Cassatie oordeelde recent dat dit niet altijd per definitie het geval [...]

De fiscus als dief! Mag de fiscus gestolen gegevens gebruiken?2017-01-18T10:10:35+01:00

NOG EENS EEN RONDJE REGULARISATIE ?

Het begrip ‘fiscale regularisatie’ heeft al veel inkt doen vloeien. Het is trouwens niet nieuw. Alles begon immers met de EBA-regeling van begin 2004.Ondertussen zijn er al bijkomende ‘regularisaties’ geweest. Maar het moet gezegd dat de eerste EBA-ronde van 2004 de minst dure oplossing was. De laatste regulariastie-ronde dateert echter van 2013 en diende teg ebeuren [...]

NOG EENS EEN RONDJE REGULARISATIE ?2015-02-09T13:59:55+01:00

Groepsverzekering…. de doodsteek!?

Groepsverzekering.... de doodsteek!? Voor wie als bedrijfsleider een zogenaamde IPT (= een individuele pensioentoezegging) opbouwt via zijn vennootschap, moet rekening houden met het feit dat sinds 1 januari 2015 het opgebouwde pensioenkapitaal niet langer kan opgenomen worden vóór de leeftijd van 60 jaar. Dit is ook niet langer mogelijk voor wie tevens zijn mandaat als bedrijfsleider [...]

Groepsverzekering…. de doodsteek!?2015-01-28T13:23:14+01:00

De Programmawet 2015 !

Niet enkel de Vlaamse overheid maar ook de Federale Regering heeft op het eind van het jaar nog een tandje bij gestoken. De Programmawet van 19 december 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 (Programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december 2014), p. 106217 ev). Enige tijd geleden bespraken we echter [...]

De Programmawet 2015 !2015-01-05T12:40:51+01:00

De notionele intrestaftrek voor 2015

De notionele intrestaftrek (de correcte benaming is ‘de aftrek voor risicokapitaal’) betekent een fictieve intrestaftrek berekend op het eigen vermogen die ervoor zorgt dat de vennootschapsbelastingfactuur verlaagt. Vennootschappen met een (aanzienlijk) eigen vermogen zullen hierdoor een fiscale stimulans kennen. Vennootschappen die kiezen voor het financieren via eigen vermogen zullen fiscaal niet langer benadeeld worden in vergelijking [...]

De notionele intrestaftrek voor 20152014-12-11T19:33:48+01:00

Het zwembad fiscaliseren? Kan dat?

Heel wat Belgen spelen met het idee om een zwembad in de tuin te laten installeren.  Niet zelden komt hierbij de fiscaliteit ook om de hoek kijken. Kan dit toch niet op de één of andere wijze fiscaal geoptimaliseerd worden ? Hoe zit dit in elkaar en wat zijn de mogelijkheden in de personenbelasting of vennootschapsbelasting? [...]

Het zwembad fiscaliseren? Kan dat?2014-12-11T19:32:45+01:00

De kilometervergoeding stijgt ook nu weer

Het is een gekend fenomeen.  U en/of uw werknemer(s) doen al eens verplaatsingen voor de vennootschap met de privéwagen.  Hiervoor ontvangt men een kilometervergoeding (van de werkgever of vennootschap).  Vaak bedraagt deze vergoeding niet meer dan wat de Staat zelf aan zijn personeel toekent.  Doet u dit, dan hoeft u zich in principe geen zorgen te [...]

De kilometervergoeding stijgt ook nu weer2014-12-11T19:33:31+01:00

La nouvelle woonbonus est arrivée

Lenen voor uw droomhuis is overwegend een bittere noodzaak.  Wie kan immers zomaar het ganse bedrag uit eigen middelen betalen ?  Maar ook fiscaal heeft u er belang bij te lenen. Want wie leent (voor de aankoop, bouw of verbouwing van zijn of haar droomhuis) doet een voordeel wat zijn personenbelasting betreft.  Dit fiscaal voordeel (aftrek [...]

La nouvelle woonbonus est arrivée2014-08-08T16:36:37+01:00

Voortaan voor iedereen een elektrische bedrijfswagen?

Het is u misschien ook al opgevallen, maar vandaag is het geen uitzondering meer een elektrische wagen in het straatbeeld tegen te komen. Zonder reclame te willen maken zijn dit vaak wagens van het merk ‘Tesla’. Deze wagens rijden enkel op elektriciteit … (dus geen zogenaamde hybride wagens). Niettegenstaande de hoge kostprijs (om en bij 100.000 [...]

Voortaan voor iedereen een elektrische bedrijfswagen?2014-06-24T20:00:24+01:00

Vermijd meerwaardebelasting op je bedrijfsgebouw!

Het verhaal is klassiek. U bent zelfstandige (bv. vrije beroeper) en u overweegt ernstig om de overstap naar een vennootschap te maken. Voortaan zal u de bedrijfsleider van uw vennootschap zijn. Voordien heeft u altijd “een” onroerend goed afgeschreven (gedeeltelijk, namelijk het beroepsgedeelte). Op het moment dat u de overstap naar een vennootschap maakte, werd het [...]

Vermijd meerwaardebelasting op je bedrijfsgebouw!2014-06-10T17:23:16+01:00

Het is weer aangiftetijd wat de personenbelasting betreft …

Het is weer aangiftetijd wat de personenbelasting betreft … Het is een publiek geheim dat velen onder ons de aanzienlijke verhoging van het voordeel van alle aard met betrekking tot de bedrijfswagen maar moeilijk kunnen verteren. Maar de werkelijke beroepskosten bewijzen, kan hier een optimalisatie teweegbrengen. Het woon-werkverkeer kan in sommige gevallen een voordeel opleveren wat [...]

Het is weer aangiftetijd wat de personenbelasting betreft …2014-05-19T10:21:47+01:00
Donderdag 20 juni 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image