Successierechten

Het einde van de sterfhuisconstructie in Vlaanderen
Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?
Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?
Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!
Betaal ook als kind géén successierechten op de gezinswoning!
Voordeel doen bij successie…
Cassatie bevestigt! Geen successierechten dankzij ‘sterfhuisconstructie… een mooie dag!
Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?
Alles over het restlegaat!
Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !
Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…
R/C vrij van successierechten?
Verblijvingsbeding onder last
De vermindering voor gehandicapte erfgenamen
Generation skipping?
Beding van aanwas met optie
Verhuis tijdig naar Frankrijk!
Is het schenken altijd een goed alternatief ?
Wat is de restschenking
Er is niks mooiers als een lege kluis
Successierechten in Vlaanderen : roerend en onroerend
Schrap het verblijvingsbeding in uw huwelijkscontract..
Opgelet als u teveel panden verkoopt?
Koop via je BVBA een pand in het buitenland?
Bespaar successierechten dankzij je vrouw!
De wederzijdse schenking
Kent u al het ‘alsof-beding’…
Wie erft wat?
Een ‘stiftung’ toch een aanrader!
Een handgift met voorbehoud van vruchtgebruik: toch geen onmogelijke combinatie ?
Wie is uw begunstigde van een levensverzekering?
De patrimoniumvennootschap : terug van weg geweest ?
Slim schenken aan de kinderen…
Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?
Waarom in Frankrijk kopen met een SCI?
Schenken aan de kinderen met de rem op?
Wat is een pingponghandgift?
Wat zijn de voordelen van een burgerlijke vennootschap?