Belastingen

HET VERLAAGD TARIEF IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Tax Freedom Day!
Gesubsidieerd vastgoed als volwaardig alternatief voor uw spaarboekje
Het zomerakkoord, reeds enkele reflecties
De Vlaamse regularisatie is een feit …
De holdingvennootschap
Hervorming van de Belgische Vennootschapsbelasting mislukt
De notionele intrestaftrek voor 2017
De nieuwe fiscale en socialere regularisatie
Nieuwe waardering van het vruchtgebruik
De bedrijfsleider en zijn bedrijfswagen
De nieuwe fiscale regularisatie
Wat is er gaande met de voorafbetalingen?
Problemen met het schenken van een levensverzekering – Vlaanderen
Premie voor een elektrische wagen
De nieuwe Vlaamse woonbonus
De speculatietaks
Tax shift
Starters krijgen niet één maar drie duwtjes in de rug
DE NOTIONELE INTRESTAFTREK voor 2016 (Aj 2017)
BULGARIJE VERWELKOMT INVESTEERDERS MET 0% VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vanaf volgend jaar komt er een verhoging van de btw-drempel voor de kleine ondernemingen
Enkele belangrijke fiscale maatregelen voor starters
De fiscus als dief! Mag de fiscus gestolen gegevens gebruiken?
Het einde van de sterfhuisconstructie in Vlaanderen
Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden
U bent gewaarschuwd, wat gaat de fiscus dit jaar extra controleren!
Lenen of niet voor een bijkomend onroerend goed?
Het herfinancieren van een hypothecair krediet
Kiezen voor een gezinswoning in één van de andere regio’s dan (bv)Vlaanderen ?
Pensioensparen
Einde van de monsterboete van 309 % ?
De 10% liquidatietaxatie (RV) terug van weggeweest en wordt definitief …
De notionele intrestaftrek voor 2015
Het zwembad fiscaliseren? Kan dat?
Belangrijk Europees arrest wat uw buitenlands onroerend goed betreft
De kilometervergoeding stijgt ook nu weer
De zesde staatshervorming. Ook voor u van belang
La nouvelle woonbonus est arrivée
Voortaan voor iedereen een elektrische bedrijfswagen?
Vermijd meerwaardebelasting op je bedrijfsgebouw!
Nieuwe belastingen en belastingverhogingen ingevoerd door de regering Di Rupo
Het is weer aangiftetijd wat de personenbelasting betreft …
Huur slim van je echtgenoot?
De nieuwe berekeningswijze van de sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen
Liquideer uw vennootschap voor 1.10! ook als er een pand in zit! Wees de PS te snel af!
Is het niet beter dat een bedrijfsleider geen bedrijfsvoorheffing laat inhouden, maar wel vooraf betaalt ? Kan u kiezen ?
Vruchtgebruik van je flat aan zee, moet kunnen! Rechter ziet geen graten!
Laat uw vennootschap huren!
Ga voor minstens een ster!
Een vergiftigd nieuwjaarsgeschenk, iemand?
Liquidatie! Wees er snel bij!
België zakt in belastingranking van consultant PwC
Is een vennootschap nog zinvol?
Ga voor de 15% roerende voorheffing (of personenbelasting)
Hoever staat het met de taxatie geheime commissielonen ?
De liquidatie van een vennootschap en de roerende voorheffing
Hoera, geen belasting betalen op de bedrijfswagen?
Op 8 augustus begint het leven!
Het vererven van een woning tussen “vreemden”.
De zin van het oprichten van een holdingvennootschap
Luxemburg: magneet in de nieuwe digitale economie!
De Bulgaarse triple 10.10.10: iets voor u?
Schenk je artsenvennootschap… een interessant verhaal?
De rekeningcourant altijd te duur?
Tom Boonen achterna? Maar deze keer beter!
Dividenduitkering… weer beetje interessanter?
Notionele intrestaftrek verder uitgehold…
Fiscale regularisatie: een voorbeeld!
Regulariseren… Voor fiscale SM’ers? Wat zijn de spelregels?
Stop uw boekhouding onder uw bed!
Vraag eens 8,5% op je rekening-courant credit…
Beperk ‘voordeel alle aard’ auto…
Vruchtgebruik doen!
Is Fabiola uw lichtend voorbeeld? Ook voor u een stichting?
De ellende van de 25% roerende voorheffing!
Alle gepensioneerden naar Portugal!
Alles over de nieuwe fiscale amnestie!
Tip van de week: fiscale amnestie
De nieuwe begrotingsmaatregelen! Gestrikt!
KLIK HET LIQUIDATIETARIEF VAN 10 % VAST ZONDER TE LIQUIDEREN !
De nakende wijzigingen in de personenbelasting!
Weg met de SUV, leve de oldtimer … FAQ over bedrijfswagens!
Het beste van twee werelden…
Over marxisten en bedrijfswagens…
Minder successierechten op de gezinswoning!
Schulden kwijtschelden en doe je voordeel!
Wat is thin cap? Opletten mee zomaar te lenen aan een andere vennootschap!
De oplossing voor de bedrijfswagens?
Vermijd het voordeel alle aard van de woning!
Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?
De werkelijke beroepskosten bewijzen…kan wel eens een optimalisatie teweeg brengen…
Al aan Uruguay gedacht?
Bankgeheim anno 2012
Monsterboetes! De schande voorbij!!!!!!!!!
Verminder het ‘voordeel alle aard’ van je woning… Wees creatief!
Ten aanval tegen het ‘voordeel alle aard’ voor auto’s
De Luxemburgse SPF en de nieuwe antimisbruikbepaling?
Nieuwe anti-misbruikbepaling van toepassing op Luxemburgse SPF?
CASH UIT DE VENNOOTSCHAP HALEN : VERKOOP EENS WAT SCHILDERIJEN
Liquideer nog vlug uw vennootschap!
De nieuwe fiscale maatregelen, hoever staat het daar nu mee ?
Artikel 5 kan toch! Vermijd successierechten!
De verhuur van één goed door een zaakvoerder aan zijn vennootschap ? Fiscale gevolgen ….
Schenk discreet aan je kleinkind…
Creatieve oplossing voor de ‘jaloezietaks’ van Elio!
De bedrijfswagen is dood leve de bedrijfsfiets!
Verhuur je bedrijfswagen! Gun Di Rupo geen euro teveel!
Zwier die bedrijfswagen uit je vennootschap!
Aandelen aan toonder: 1 voor 12
De voorlopig fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord
Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?
Inkoop eigen aandelen… Iets voor u?
Geheime commissielonen, te mijden als de pest!
Fiscaal stelsel van de huurinkomsten van uw tweede verblijf in Spanje
Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!
Elio staat voor de deur!
Zetel van uw vennootschap verplaatsen naar buitenland is steeds fiscaal bloeden!
Laat geen euro verlies verloren gaan…
Belasting op hoge inkomens is immoreel!
Voordeel doen bij successie…
Open uw ogen voor Di Rupo ze sluit…
Heropen de mijnen en stop Di Rupo in de diepste mijnschacht! Lees hier het fiscale luik van zijn nota!
De vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen, aanpassing voor de co-ouders …
Wees Di Rupo te snel af! Laat u niet kisten!
De schande voorbij!
Debetintresten spreiden over twee zaakvoerders..
Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ?
U houdt een opendeurdag. Wat met de gemaakte kosten ?
Vrolijk de optie van je wagen lichten
Welke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap?
Uw partner mee als zaakvoerder benoemen ?
Nieuwe speurhond voor internetfraude
Fiscus mag nooit in uw privé vertrekken, ook niet als u toestemming geeft!
Mijn accountant stelt i.p.v. opstal een vruchtgebruik voor. Waarom ?
Het einde van het Belgische ‘bankgeheim’
Pokerspelers … u weze gewaarschuwd…
Slim omgaan met de Tak 21 en je groepsverzekering!
Het ‘bankgeheim’ … of wat er nog van over blijft.
Energiebesparende maatregelen en vennootschap?
Buitenlandse roerende inkomsten niet aan gegeven …
Wordt niet belast op uw vastgoedwinsten in de UK…!Hoe?
De vennootschap maakt een jaar bijzonder veel winst, wat nu …
Uw interesten in éénmaal in aftrek nemen!
Slim een superdividend uitkeren!
Slim omgaan met de notionele intrestaftrek
Fiscaal je auto optimaliseren…
Autokosten en fiscaliteit
Leasingcontract en lichten van de optie…
Voordeel van een tweede vennootschap
Cassatie bevestigt! Geen successierechten dankzij ‘sterfhuisconstructie… een mooie dag!
Kosten eigen aan de vennootschap!
De drie Vlaamse abattementen!
Pensioenvoorziening weg werken met een pand uit de vennootschap…
POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT
Leningen op onroerend goed dat gemengd gebruikt wordt …
Fiscaal slim gemeubeld verhuren…
Alles over het superdividend!
Nu een superdividend! Goed idee?
De onderhoudsuitkeringen tijdens het jaar van feitelijke scheiding … een neverending story , of toch ?
BTW recuperen … ook bij leegstand
Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?
Welke datum is beslissend om uit de te maken onder welke fiscale controle je valt!
BTW en overname auto
Alles over het restlegaat!
Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !
Nu nog vlug aandelen verkopen voor het te laat is!
Afschrijven in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
Slim die lening kwijtschelden, leuk voor de kids!
De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen
De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen
IP-vennootschap? Luxemburg of België?
De groene lening…
Extraatje halen uit de notionele interestaftrek
Het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen … niet vergeten !
Verwen uw zakenrelaties gratis op kosten van de fiscus!
Kosten eigen aan de werkgever…
Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…
R/C vrij van successierechten?
Wat me de terugbetaling van autokosten?
Wat bedoelt men met ‘kosten eigen aan de werkgever’,
Aandelenoptieplan voor beginners
Geniet een vennootschap ook het 6% – btw tarief ?
Tak 26 voor vennootschappen
Uw zwembad fiscaal gunstig financieren, kan dat?
Trek het lidgeld van je golf- of service club af!
Opstal, een interessante piste of afblijven?
De vermindering voor gehandicapte erfgenamen
Alles over de gevreesde kasgeldconstructie… Het post Dirk Van Praag tijdperk.
Gespreide taxatie en goodwill…
De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …
Waarom een vennootschap oprichten ? Is het verschil dan zo groot ?
Rekening-courant in de kijker…
Waarom geen lijfrente?
Hoe wordt u belast als u aan een incentive – reis deelneemt?
Buitenlandse roerende inkomsten: belangrijk positief arrest!
Fiscus moet leren leven met ‘foutjes’…
De fiscus mag voortaan meer
Wanneer wordt u niet meer belast in België, en kan u lekker naar Monaco…?
Maakt een verkeerde storting een privé-rekening meteen beroepsmatig?
Wat bedoelt men met de restschenking of de dubbele schenking ?
Dividenduitkering en 15% roerende voorheffing
Laat de controleur tot u komen…
Intrest op ganse rekening courant..
De meerwaarde op een woning die men verkoopt
Tijdelijk verlaagde bezoldiging: invloed op de 80% grens?
Voorafbetaling belastingen … enkele zaken van belang in de personen- en vennootschapsbelasting
Kiezen voor een interne onderhandse pensioenovereenkomst of een externe individuele pensioentoezegging ?
Voor de rechter krijgt realisme voorrang op formalisme…
De energiebesparende en enkele andere maatregelen voortaan ook van toepassing voor de blote eigenaar
Definitieve doorbraak voor de trust…
Uw aandelen aan toonder boven tafel…of….
De juiste lening voor uw vennootschap…
Wijziging van sommige voordelen van alle aard vanaf 1 januari 2010
Zet maar op de rekening!
Enkele fiscale wijzigigen personenbelasting
Forfaitaire vergoeding voor kosten eigen aan de werkgever: de do’s en dont’s
Degressieve afschrijving en investeringsaftrek aantrekkelijker?
Toch geen forfaitaitair voordeel voor uw GSM?
Enkele fiscale wijzigingen aan vennootschapsbelasting
Nieuw: de S-BVBA
Kosten van medische ingrepen gedeeltelijk aftrekbaar?
Belastingfraude verjaart niet!
Uitstel van executie?
Kosten MBA aftrekbaar?
Het leven is aan de durvers…
Het spanningsveld tussen erfrecht en successierechten voor samenwonenden
Theoretische mogelijkheid tot belasten is genoeg voor de Rulingdienst. Goed nieuws voor al wie in de VAE actief is…en andere landen…
Woonbonus en zelfstandigen
Een alternatief voor de dienstencheques
Een trust kan volgens de fiscus!!!!!!!!
Met de moto naar het werk?
Laat uw loon niet zakken!
Een voordeel is niet altijd voordelig…
Administratieve boetes wel aftrekbaar volgens Antwerps Hof van Beroep
Het voordeel alle aard …
Wie betaalt uw sociale bijdragen?
Arte fiscale…
Volstaat een niet gesimuleerde overeenkomst als bewijs van de prestaties ?
Bestuurdersbezoldigingen: geen factuur vereist !
Wanneer is een beroepsmatige huur overdreven ?
Maak nog vlug uw rekening!
Hoeveel bedraagt het voordeel voor een firmawagen voortaan?
De Vlaamse waarborgregeling
Pensioensparen to na je 65ste…
Wordt uw auto duurder?
De energiebesparende maatregelen en nieuwbouw …
Is het zinvol in onverdeeldheid te kopen?
Dividend uitkeren of wachten tot de vereffening van de vennootschap ?
Het belang van de patrimoniumvennootschap …
Voorafbetalen verplicht ?
Weigeren fiscale voordelen bij afstand van gebruik aan derden onder vuur!
Kan de fiscus toch een vennootschap als fictief terzijde schuiven wanneer het winstoogmerk ontbreekt ?
Laat de Staat u betalen!
Hoe zien de autokosten er voortaan uit… volgens de fiscus
BVBA ‘zeiljacht’
Binnen of buiten de vennootschap beleggen
Managementvennootschap: een goed idee?
Geniet u echt minder notionele intrestaftrek?
Vermijd voordeel alle aard!
Groene lening ontleed
Alles over de interne meerwaarden
Het verhoogde abattement
Over het tarief vennootschapsbelasting…
Nog over het recht van opstal…
Alles over de verzekering gewaarborgd wonen
Laat u niet ‘kisten’! Uw geld mag in het buitenland staan!
Het document 276 K vergeten? Doe er uw voordeel mee !
Oostenrijks bankgeheim is intact!
Tak 21 en de 8 jaar/ wat u nog niet wist…
Fiscaal verdienen aan het milieu/De groene lening
Starters-BVBA: een doodgeboren kind?
U verhuist met uw bedrijf … gevolgen voor voordeel alle aard op de bedrijfswagens…
De timing van een dividenduitkering!
Vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende
Elke belastingverhoging is misdadig!
Aftrekbaarheid autokosten!
Ga eens wat vaker op reis….
Het voordeel van alle aard en het gebruik van bedrijfswagens
Alles over het belastingkrediet in de personenbelasting
Fiscale vrijstelling spaarboekjes
Gezinwoning zelfstandige beschermd tegen beslag?
Welke uitgaven doet u best via uw vennootschap?
Bent u een online gokker of speelt u poker!
Wat zijn de gevolgen van het niet tijdig neerleggen van de jaarrekening ?
Wie kan een vermindering van onroerende voorheffing bekomen?
Een server als vaste inrichting?
Breng uw groepsverzekering in veiligheid…
Fiscale incentives voor de groene jongens onder ons
Zeven lange jaren…
Keer eens een interimdividend uit..
Private stichting of burgerlijke maatschap?
Kijkt de fiscus ook naar facebook…
Weg met de NV!
Geheime commissielonen…nieuwe spelregels
Voordeel van alle aard en onroerend goed …
U klanten betalen niet, vermijd dan ook nog eens een fiscale strop…
Drink meer Schweppes en ga naar Cyprus…
Geeft uw vennootschap wat financiële ademruimte….
Hoe vermijd ik die vervelende debetrente?
Het gebruik van een Luxemburgse holding : niet steeds een verdachte transactie !
Double dip? Gewoon doen!
Zin en onzin van een patrimoniumvennootschap
Nog over de interne meerwaarden
Het kopen van een patrimoniumvennootschap terug een goeie zaak?
Meer tantième, minder loon en bespaar belastingen…
Nogmaals over de bewijskracht van de boekhouding
Koop uw eigen aandelen in!
Doe het met een E-company!
Nog vlug kosten maken…
De goodwill, een ‘never ending story’
Leen slim van je vennootschap…
Onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap in het kader van een vereffening
Betaal je als expat nog wel Vlaamse successierechten?
Verlieslatende vennootschappen …terug in trek?
Successieplanning onroerend goed in een notedop
Meerwaardebelasting op gronden vermijden…
Lokale en nationale opsporingsdiensten
Private kosten laten betalen door de vennootschap…
Inbreng in een vennootschap aan nul procent!
Bouwen op iemand anders grond …
Testarossa als bedrijfswagen?
Opgelet met de zetel van de BVBA bij u thuis te zetten…
De inbreng van onroerende goederen in een burgerlijke maatschap
De gespreide meerwaarde …
Hoe zit het nu met de fiscale aftrek van restaurantkosten?
Liechtensteinse stiftung!
Aandelen aan toonder: tijd voor actie!
Hoe u grote R/C debet weg werken?
Waarom een buitenlandse notaris?
De meerwaarde spreiden bij een verkoop of niet … ?
Zijn business-seats fiscaal aftrekbaar?
Voorafbetalen: uw voordeel voor 12.7
Holdingstructuren weer makkelijker…
Splits uw KI op om te genieten van het klein beschrijf
Bijkomende opties op bedrijfswagens: aftrekbaar van het voordeel van alle aard !
Goed nieuws voor meerwaarde op aandelen…
Forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse zakenreis : wie moet wat bewijzen ?
Vastgoed slim verkopen zonder de lastige fiscus…
Indiciaire taxatie: wat mag de fiscus vragen
De verkoop of de inbreng van de eenmanszaak
Successierechten in Vlaanderen : roerend en onroerend
Alles wat u moet weten over de managementvennootschap!
Doe het in Tsjechië!
Heeft u al een dagvergoeding?
Tantièmes of dividenden?
De energiebesparende maatregelen …
De fiscale gevolgen als stiefkinderen erven
Fiscaal slim uw eigen vermogen opkrikken
De meerwaarde spreiden bij een verkoop of niet … ?
Wat met een schenking van het bedrijf of de onderneming in Vlaanderen ?
Wat weet de fiscus over uw inkomsten?
Slim dat gebouw afzonderen uit uw werkvennootschap…
Mag de controleur uw buitenlands onroerend goed villa gaan schatten ?
Schenk die R/C weg!
Belastingen stelt vragen aan u als particulier…
Wat is een fiscaal aftrekbare kost?
“De fiscus stelt vragen, geen paniek”
Aandelen zonder registratierechten?
Wat te doen bij het nakende einde van het recht van opstal ?
Samenwonen of huwen ?

Strijden tegen de beurstaks…
Zaak verkopen zonder goodwill?
De tax shelter…gewoon doen.
Uw rekening-courant slim wegwerken!
Interne meerwaarden: een overzicht!
Een inleiding tot de notionele intrestaftrek
Nieuwe regeling autokosten
Actuele gegevens nodig voor uw belastingaangifte
Overzicht aftrekbare bedrijfslasten en BTW
Wat kan de fiscus u vragen?
Schenk eens uw rekeningcourant weg…
De fiscus stelt vragen, geen paniek
Hoe vermijdt u belast te worden op de verkoop van uw bedrijfswagen?
Druk nu nog uw winsten door te spelen met een tantième?
Tak 23 iets voor mij?
Hoe slim een superdividend uitkeren?
Ook lijfrente in de familie, een slimme stap. Waarom?
Wat als u ‘herbelegt’ en uw woord …niet houdt?
Nooit geen discussie meer over uw managementfactuur…
Uw huwelijks- en communiefeest op kosten van de zaak?
Waarom lijfrente niet enkel iets is voor hoog bejaarden?
Hoe minder belastingen betalen door uw Belgisch filiaal?
Verhuis uw zetel, vermijdt elke controle?
Waarom is vruchtgebruik geen probleem?
Betaal kosten vooruit en bespaar!
Wat vindt de fiscus van kunst op kantoor?