//Zijn business-seats fiscaal aftrekbaar?

Zijn business-seats fiscaal aftrekbaar?

Een recente parlementaire vraag behandelt dit vraagstuk (Vraag nr. 1064 van de heer Devlies dd. 11.01.2006,Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 113, blz. 21557-21560) : “De fiscale regeling betreffende kosten die gepaard gaan met het bijwonen van een wedstrijd in voetballoges of VIP-plaatsen bij andere sportwedstrijden kan als volgt worden samengevat.  De door ondernemingen gedane uitgaven met betrekking tot de toegang tot dergelijke loges of VIP-plaatsen (toegangskaarten, abonnementen, enzovoort) worden als publiciteitskosten aangemerkt in de mate dat die ondernemingen kunnen aantonen dat het gebruik van die locaties gericht is op het voeren van een of andere vorm van publiciteit voor de onderneming. In de mate dat aan die voorwaarde is voldaan zijn dergelijke kosten integraal aftrekbaar.  De kosten die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten, leveranciers of zakenrelaties in dergelijke plaatsen, worden als receptiekosten aangemerkt.

Het betreft hier inzonderheid de kosten van spijzen (maaltijden, snacks, versnaperingen, enzovoort), dranken, rookartikelen, bloemen, enz. Krachtens artikel 53, 8° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) zijn de beroepsmatig gedane receptiekosten slechts ten belope van 50% als beroepskosten aftrekbaar.  Voor alle duidelijkheid wordt er nog op gewezen dat de bovenbedoelde kosten niet mogen verward worden met de kosten voor maaltijden die, al dan niet ter gelegenheid van een sportieve manifestatie, in een restaurant worden genuttigd. Onder restaurant dient hier te worden verstaan, een publieke gelegenheid, dat wil zeggen een voor iedereen vrij toegankelijke plaats, waar men koude en warme maaltijden met de daarbij horende dranken kan verkrijgen.

Het betreft hier inzonderheid de kosten van spijzen (maaltijden, snacks, versnaperingen, enzovoort), dranken, rookartikelen, bloemen, enz. Krachtens artikel 53, 8° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) zijn de beroepsmatig gedane receptiekosten slechts ten belope van 50% als beroepskosten aftrekbaar.  Voor alle duidelijkheid wordt er nog op gewezen dat de bovenbedoelde kosten niet mogen verward worden met de kosten voor maaltijden die, al dan niet ter gelegenheid van een sportieve manifestatie, in een restaurant worden genuttigd. Onder restaurant dient hier te worden verstaan, een publieke gelegenheid, dat wil zeggen een voor iedereen vrij toegankelijke plaats, waar men koude en warme maaltijden met de daarbij horende dranken kan verkrijgen.

Dergelijke vanaf 1 januari 2005 beroepsmatig gedane kosten zijn, gelet op het bepaalde in artikel 53, 8°bis, WIB 1992, immers ten belope van 69 % als beroepskosten aftrekbaar” Deze kosten mogen onmiddellijk in kost worden geboekt. Het betreft dus een kost die ineens kan worden afgetrokken van de winst.  De kosten van de spijzen en de dranken die worden aangeboden bij business seats zjn voor de BTW-Administratie nog steeds zgn. kosten van onthaal, kosten die gemaakt worden om de banden aan te halen met zakelijke relaties. Op dergelijke kosten krijgt men geen BTW terug. De BTW die echter betaald wordt op de toegangskaarten, de huur van de business seats, enz. is volledig recupereerbaar omdat het gaat om BTW op publiciteitskosten. 

 

2008-06-19T20:20:00+00:00
Woensdag 24 januari  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me