//Zet uw rekeningnummer niet op uw aangifte!

Zet uw rekeningnummer niet op uw aangifte!

Bij de inlichtingen over de personalia die u moet invullen in kader I van uw aangifte is er één die de vermelding van uw bankrekeningnummer betreft.

Die vermelding is echter niet ongevaarlijk en kan aanleiding geven tot gevolgen die u duidelijk onderschat hebt: een bewarend beslag op uw bankrekening bij toepassing van art. 164 KB wib/92.

In welke gevallen kan de fiscus uw bankrekening blokkeren?

– u hebt de belastingtoeslag, die u binnen de termijnen werd gevraagd, niet betaald;
– u hebt nagelaten de door de fiscus gevorderde moratoire intresten te betalen;
– u hebt een bezwaar tegen een aanslag ingediend en de fiscus blokkeert, zonder u te verwittigen, uw bankrekening om zich de betwiste belasting toe te eigenen;
-…

Uw loon of uw huurgelden zouden aldus bij de bank kunnen worden geblokkeerd, of erger nog, uw bedrijfsrekening zou buiten werking kunnen worden gesteld.

En dat alles gebeurt echt, want de ontvangers van belastingen hebben goed begrepen hoe doeltreffend dat wapen in hun handen is, veel meer dan de dreigingen van een gerechtsdeurwaarder.

Indien u belastingen terug moet krijgen, maak dan bij het opmaken van uw belastingaangifte ook geen melding van het nummer van uw bankrekening, maar wacht tot de administratie u een cheque stuurt; dat duurt niet langer en zo vermijdt u tenminste dat naar aanleiding van een later dienstjaar de vermelding van uw bankrekening als een boomerang terug bij u terechtkomt.

2007-06-09T10:01:44+00:00
Donderdag 13 december 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link