//Welke werken kan de vruchtgebruiker ten laste nemen?

Welke werken kan de vruchtgebruiker ten laste nemen?

Velen van u hebben mogelijk gekozen voor een constructie rond vruchtgebruik, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik heeft van een onroerend goed. Dikwijls krijgen we dan de vraag, wat de blote eigenaar ten laste kan nemen van verbouwingen en verbeteringen aan het pand en wat de blote eigenaar. Als we puur naar het burgerlijk wetboek kijken, zijn de zgn. grove vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gebouw ten laste van de blote eigenaar… Bijvoorbeeld het dak vernieuwen of de centrale verwarming, zijn dan ten laste van de blote eigenaar…

Vermijd heel die discussie door in de notariële aankoopakte uitdrukkelijk te specificeren dat de blote eigenaar àlle kosten op zich neemt, ook diegenen die in het burgerlijk wetboek ten laste worden gelegd van de blote eigenaar. U kan dit later (dus na de aankoop) nog wijzigen door zélf zo een document op te maken tussen blote eigenaar en blote eigenaar en het ter registratie aan te bieden (25 EUR), uiteraard vóór dat deze belangrijke werken worden gedaan door de blote eigenaar.

Verder blijven we nog steeds achter de vruchtgebruikconstructies staan, zeker wat bestaande gebouwen betreft; voor nieuwbouw zijn er diverse alternatieven waarbij een mix van opstal en vruchtgebruik misschien een goed idee is. Voor meer info, kunt u ons steeds mailen of telefoneren.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director
www.dehoon.be

2007-04-27T18:54:44+00:00
Woensdag 24 januari  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me