//WAT MOET U DOEN ALS DE VERHUURDER OVERLIJDT ?

WAT MOET U DOEN ALS DE VERHUURDER OVERLIJDT ?

WAT MOET U DOEN ALS DE VERHUURDER OVERLIJDT ?

ANTWOORD

Wat gebeurt er als de verhuurder overlijdt ? Komt er dan een einde aan de overeenkomst ?

ADVIES

U bent verhuurder. De erfgenamen van de verhuurder moeten de huurovereenkomst in al zijn facetten nakomen. Zij stappen gewoon in de voetsporen van de overleden verhuurder. Er wijzigt dus niets.

U bent huurder. U hoeft u geen zorgen te maken de huurovereenkomst loopt gewoon verder. Is het een negenjarige huurovereenkomst dan kunnen de erfgenamen of hun naaste familie u natuurlijk steeds een opzeg geven van zes maanden omdat zij zelf het pand wensen te betrekken. Tenzij van deze mogelijkheid zou afgezien zijn in het huurcontract, wat echter niet zo vaak gebeurt.

WETTEKST

Artikel 1742 Burgerlijk Wetboek
Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder.

2007-05-06T22:15:06+00:00