//WAT ALS UW VERHUURDER GAAT SCHEIDEN ?

WAT ALS UW VERHUURDER GAAT SCHEIDEN ?

WAT ALS UW VERHUURDER GAAT SCHEIDEN ?

ANTWOORD

Het is uiteraard ook mogelijk dat de verhuurder gaat scheiden in plaats van de huurder. Wat gebeurt er dan ? Wat zijn dan de mogelijke situaties die zich kunnen voor doen ? De basisregel is dat een huurcontract dat werd afgesloten met de huurder, niet ontbonden of beëindigd wordt omdat de verhuurders scheiden. Het ene heeft niets met het andere te maken.

ADVIES

U bent verhuurder. Als één van beide echtgenoten, eigenaar wordt van het pand (het pand wordt bv. in het kader van de echtscheiding toegewezen aan één van de echtgenoten) dan kan deze echtgenoot het pand opzeggen voor eigen gebruik. Dit tenminste als hij of zij in het pand wensen te gaan wonen, en de opzegmogelijkheid is voorzien in het huurcontract. Bovendien moet het gaan om een negenjarige huurovereenkomst.

U bent huurder. Heeft u bv. een huurcontract afgesloten voor bepaalde duur (bv. 2 jaar of 3 jaar) dan kan de verhuurder niet opzeggen. Ook niet omdat zij of hij gaat scheiden. Als het pand bv. openbaar verkocht wordt, dan zal ook de nieuwe eigenaar het lopende huurcontract moeten eerbiedigen (zie verder).

WETTEKST

Artikel 215 Burgerlijk Wetboek
§2 Het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, behoort aan beide echtgenoten gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst. De opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende die huur moeten gezonden of betekend worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk…

2007-05-06T22:19:23+00:00