//WAT ALS ER GEEN OPZEG WERD GEGEVEN OP HET EINDE VAN HET LANGLOPEND HUURCONTRACT ?

WAT ALS ER GEEN OPZEG WERD GEGEVEN OP HET EINDE VAN HET LANGLOPEND HUURCONTRACT ?

WAT ALS ER GEEN OPZEG WERD GEGEVEN OP HET EINDE VAN HET LANGLOPEND HUURCONTRACT ?

ANTWOORD

Het is niet zo dat er geen opzeg moet gegeven worden op het einde van een langlopend huurcontract. Als de huurovereenkomst verstrijkt dan moet één van de partijen minstens zes maanden voor de vervaldag de huur opzeggen. Gebeurt dit niet, dan wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden met drie jaar verlengd.?

ADVIES

U bent verhuurder. Hou dus de einddatum van het huurcontract goed in het oog. Anders wordt de huurovereenkomst zonder meer met nog eens drie jaar verlengd. Deze verlenging gebeurt onder dezelfde voorwaarden, dus dit impliceert ook dat u dezelfde huur moet vragen.

U bent huurder. Ook als huurder moet u dus goed de vervaldatum van het huurcontract in het oog houden, wilt u niet voor nog eens drie jaar aan de huur vast zitten.

WETTEKST

Artikel 3 § 7 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst tevens bij geschrift worden gesloten voor een termijn die een duur van negen jaar te boven gaat. Die huurovereenkomst loopt ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn mits een van de partijen ten minste zes maanden voor de vervaldag een opzegging betekent. Als binnen die termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

2007-05-06T22:00:16+00:00
Dinsdag 19 december  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me