Een gehandicapte persoon kan in Vlaanderen een vrijstelling van de successierechten genieten.  De grootte van deze vrijstelling hangt af van enerzijds de leeftijd van de gehandicapte en anderzijds de graad van verwantschap met de overledene.
Deze vrijstelling is in feite een ‘voetvrijstelling’ wat betekent dat ze eerst op de laagste schijven wordt aangerekend.

Jaar Leeftijd vruchtgebruiker
18 voor iemand die 20 jaar is of minde
17 voor iemand oven 20 tot 30 jaren oud
16 voor iemand boven 30 tot 40 jaren oud
14 voor iemand boven 40 tot 50 jaren oud
13 voor iemand boven 50 tot 55 jaren oud
11 voor iemand boven 55 tot 60 jaren oud
9,5 voor iemand boven 60 tot 65 jaren oud
8 voor iemand boven 65 tot 70 jaren oud
6 voor iemand boven 70 tot 75 jaren oud
4 voor iemand boven 75 tot 80 jaren oud
2 voor iemand ouder dan 80 jaren oud

– De gehandicapte erft NIET volgens de tarieven in de rechte lijn 
Dan wordt de vrijstelling berekend door een bedrag van 3.000 euro te vermenigvuldigen met de coëfficiënt die met zijn leeftijd overeenstemment.
Bv  een gehandicapte persoon is 45 jaar en erft van zijn vader : 3.000 x 14 = 42.000 euro vrijstelling.

– De gehandicapte erfgenaam erft WEL volgens de tarieven in de rechte lijn
Dan wordt zijn vrijstelling bepaald door een bedrag van 1.000 euro te vermenigvuldigen met de corresponderde coëfficiënt van zijn leeftijd.
Bv een gehandicapte persoon is 45 jaar en erft van zijn oom : 1.000 x 14 = 14.000 euro vrijstelling.