//Wat als een gehandicapte persoon erft?

Wat als een gehandicapte persoon erft?

 

Een gehandicapte persoon kan in Vlaanderen een vrijstelling van de successierechten genieten.  De grootte van deze vrijstelling hangt af van enerzijds de leeftijd van de gehandicapte en anderzijds de graad van verwantschap met de overledene.
Deze vrijstelling is in feite een ‘voetvrijstelling’ wat betekent dat ze eerst op de laagste schijven wordt aangerekend.

Jaar Leeftijd vruchtgebruiker
18 voor iemand die 20 jaar is of minde
17 voor iemand oven 20 tot 30 jaren oud
16 voor iemand boven 30 tot 40 jaren oud
14 voor iemand boven 40 tot 50 jaren oud
13 voor iemand boven 50 tot 55 jaren oud
11 voor iemand boven 55 tot 60 jaren oud
9,5 voor iemand boven 60 tot 65 jaren oud
8 voor iemand boven 65 tot 70 jaren oud
6 voor iemand boven 70 tot 75 jaren oud
4 voor iemand boven 75 tot 80 jaren oud
2 voor iemand ouder dan 80 jaren oud

– De gehandicapte erft NIET volgens de tarieven in de rechte lijn 
Dan wordt de vrijstelling berekend door een bedrag van 3.000 euro te vermenigvuldigen met de coëfficiënt die met zijn leeftijd overeenstemment.
Bv  een gehandicapte persoon is 45 jaar en erft van zijn vader : 3.000 x 14 = 42.000 euro vrijstelling.

– De gehandicapte erfgenaam erft WEL volgens de tarieven in de rechte lijn
Dan wordt zijn vrijstelling bepaald door een bedrag van 1.000 euro te vermenigvuldigen met de corresponderde coëfficiënt van zijn leeftijd.
Bv een gehandicapte persoon is 45 jaar en erft van zijn oom : 1.000 x 14 = 14.000 euro vrijstelling.

2009-08-25T22:37:59+00:00
Woensdag 24 januari  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

Erfrecht: wie erft wat? Editie 2017

Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 71 pagina's. Lees nu dit boek voor het te laat is!
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me