//Uw meerwaardebelasting wegwerken…maak niet de ‘kapitale’ fout.

Uw meerwaardebelasting wegwerken…maak niet de ‘kapitale’ fout.

Deze week een waarschuwende tip voor het fiscale gevaar dat soms onverwacht opduikt. Stel u heeft een vennootschap en u bezit een gebouw, dat uw vennootschap verkoopt. Zoals u weet wordt uw vennootschap dan op de meerwaarde belast als winst (verkoopprijs minus boekwaarde). Als het echter om een investering gaat die uw vennootschap al minstens vijf jaar beroepsmatig gebruikt heeft, dan kan de vennootschap ervoor kiezen om die meerwaarde gespreid te laten belasten op voorwaarde dat zij de volledige verkoopprijs ‘herbelegt’ in afschrijfbare vaste activa (dus ook vruchtgebruik). De meerwaarde wordt dan gespreid belast over de afschrijvingstermijn van die herbelegging(en). U moet herbeleggen binnen de vijf jaar als er wordt herbelegd in bv. onroerende goederen of in vlieg- en vaartuigen anders is het drie jaar? Maar en nu komt het (!!!)…er wordt wel eens vergeten dat een gebouw ook een grondwaarde heeft. U zal dus meer moeten herbeleggen dan de verkoopprijs van het pand want uw vennootschap kan de grondwaarde niet beschouwen als herbelegging.

De gevolgen zijn dramatisch als u dit vergeet. De fiscus zal de gespreide meerwaarde volledig weigeren. Uw vennootschap zal belast worden op de volledige meerwaardebelasting plus nalatigheidsinteresten.

Een extra tip en positieve noot om te eindigen. Zeg steeds dat u gaat herbeleggen, u heeft dan 5 jaar de tijd. Het jaar dat u moet herbeleggen…als u dan verlies heeft betaalt u geen meerwaardebelasting nog nalatigheidsintresten.

Nog 130 dagen en u kan eindelijk voor uzelf werken, nu werkt u nog steeds voor de Staat. Met deze mooie vooruitzichten, wensen we u nog veel sterkte aan het fiscale front.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director
www.dehoon.be

2007-04-27T18:48:53+00:00
Dinsdag 19 december  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me