//Pensioensparen to na je 65ste…

Pensioensparen to na je 65ste…

Wat ?

Pensioensparen is een contract dat nog na de leeftijd van 65 jaar kan behouden worden.
De verzekeringnemer kan de duurtijd van het contract verlengen.
Zeker vrouwen hebben er belang bij om de aanpassing te doen.

Hoe ?

In het kader van de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen kunnen vrouwen hun contracten pensioensparen ook laten verlengen tot de leeftijd van 65 jaar of langer.
Zolang de premie pensioensparen betaald wordt, zolang kan ze een fiscaal voordeel opleveren door middel van belastingsvermindering aan een verbeterde gemiddelde aanslagvoet die tussen 30 % en 40 % zit.

Wanneer ?

Zolang er een belastingsaanslag wordt betaald kan de belastingsvermindering meetellen.
Vaak wordt er in oude contracten nog een intrest gegarandeerd van 3.75% die eventueel verhoogd wordt met winstdeelname. Als je het rendement van dit fiscale pensioensparen vergelijkt met het rendement van spaargeld is het een aanrader.

Enerzijds is er het belastingsvoordeel van 30 % en anderzijds is er het garantierendement van 3.75 % dat onbelast is.

Tip : Laat je pensioensparen lopen indien je er fiscaal voordeel bij hebt !

2009-12-08T19:58:53+00:00