//Ook lijfrente in de familie, een slimme stap. Waarom?

Ook lijfrente in de familie, een slimme stap. Waarom?

Als u er aan denkt uw zaak over te laten aan bv. één van uw kinderen en u heeft zoals dat vaak gaat een bedrijfsgebouw in privé eigendom, dat u aan uw zoon zijn BVBA verkoopt of aan hem, dan wordt u belast op de meerwaarde van het pand.

Meestal zal het pand zo goed als afgeschreven zijn, en gaat u 16,5% (plus gemeentebelastingen) betalen over de volledige verkoopwaarde van het pand. Doe het anders, verkoop het pand op lijfrente aan de zoon. U betaalt dan géén meerwaardebelasting op de verkoop.

Echt waar! Dor de non-bis-in-idem-regel, u kan geen tweemaal belastingen betalen. U wordt immers al belast op de lijfrente (zie hierna). U betaalt alleen jaarlijks 15% over 3% van de waarde van het pand.

Is het pand 500.000 EUR waard dan is dit 2.250 EUR. Als u 16,5% moest betalen dan betaalde u 82.500 EUR. U mag al 36 jaar leven na de lijfrente wilt uw zoon zijn broek er aan scheuren. En dan zijn er allerlei leuke varianten mogelijk….zoals een hypothecaire inschrijving voor als de zoon failliet gaat, u bent dan een bevoorrecht schuldeiser net zoals een bank. Grondige begeleiding dringt zich op maar het is een zeer leuke constructie.

2008-03-07T23:46:03+00:00