//MOET U ZICH ALS HUURDER VERZEKEREN OF DOET DE VERHUURDER DIT WEL ?

MOET U ZICH ALS HUURDER VERZEKEREN OF DOET DE VERHUURDER DIT WEL ?

MOET U ZICH ALS HUURDER VERZEKEREN OF DOET DE VERHUURDER DIT WEL ?

ANTWOORD

In de Woninghuurwet is niet expliciet bepaald wie voor de verzekering van het pand in staat ? Met andere woorden huurder en verhuurder kunnen in hun huurovereenkomst hier vrij afspraken over maken. Standaard zal de verzekeringsplicht worden opgelegd aan de huurder. Zoals we hierna zullen zien sluiten best huurder en verhuurder een deftige huurovereenkomst af.

ADVIES

U bent verhuurder
. Leg uiteraard in het huurcontract de verplichting op aan de huurder om zich te verzekeren. Vraag een kopij van de verzekeringspolis, voorzie contractueel dat de huurder u een kopij moet afgeven van zijn verzekeringspolis. En dat hij u bovendien op de hoogte moet houden van elke wijziging in zijn verzekerde toestand.

U bent huurder. In de wet is er een vermoeden ingebouwd dat bij brand de huurder aan de oorzaak ligt van de brand, tenzij hij het tegenbewijs kan leveren. De huurder kan ook van de gelegenheid gebruik maken zijn inboedel te verzekeren. Het feit dat de eigenaar /verhuurder een brandverzekering heeft doet hieraan geen afbreuk. Als de brandverzekeraar van de eigenaar tussenkomt, zal deze verzekeraar zich daarna tegen de huurder keren en zijn geld terugeisen.

De huurder is ook aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door eigenaars en onderhuurders

WETTEKST

Artikel 1732 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Artikel 1735 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaat door toedoen van zijn huisgenoten of onderhuurders.

2007-05-06T22:29:37+00:00
Dinsdag 19 december  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me