/, BTW Tip/Minder successierechten op de gezinswoning!

Minder successierechten op de gezinswoning!

Het vererven van de gezinswoning is in Vlaanderen sinds 1 januari 2007 vrijgesteld van successierechten. Maar u kan er meer uithalen!

Enkel gezinswoning

De gezinswoning is de hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden.

Voor de langstlevende.

De vrijstelling geldt voor de langstlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonende(n) en de feitelijke samenwonende(n). De feitelijk samenwonenden moeten wel op de dag van het overlijden drie jaar samenwonen.

Tip! De bijkomende besparing kan bereikt worden door het samenspel van de registratierechten (verdelingsrecht van 1% maar wordt vermoedelijk op korte termijn 2,5%) en de vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning.

Voorbeeld

Een echtpaar (gehuwd met scheiding van goederen) hebben twee kinderen. Het vermogen van het echtpaar is samengesteld uit een gezinswoning in het binnenland ter waarde van 400.000 euro (in onverdeeldheid) en een appartement aan zee ter waarde van 1.200.000 euro

Stel zij doen niets

(bij overlijden van mijnheer, is mevrouw 70 jaar). In een klassieke verdeling bedragen de successierechten na het overlijden van man/vader  78.120  euro.

Tip

Maar wat gebeurt er wanneer vader zijn helft van de gezinswoning voor 98% legateert in volle eigendom aan zijn echtgenote en voor 2%  aan de beide kinderen en één van de kinderen wenst te woning te verwerven ? De successierechten bedragen hier dan 45.360 euro. Dit omdat de echtgenote een vrijstelling geniet en de successierechten van tweemaal 1% op het deel van de kinderen belast wordt aan 9%. Eén van de kinderen koopt vervolgens het aandeel van moeder en broer/zus 1% (verdelingsrecht) op 1.200.000 euro = 12.000 euro. Er wordt zo flink wat bespaard

Creativiteit in eigen land kan ook nog lonen… er is nog een beetje hoop. Kijk ook eens naar onze Engelstalige site (

www.nomoretax.eu).

I De Hoon

www.bespaarfbelastingen.be

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Lees Meer…
vlaamse successierechten
2017-03-26T11:29:16+00:00