Koop eens een verlieslatende vennootschap!

Weet je wat nog erger is dan (te) hoge belastingen in dit landje… dat is onzekerheid en willekeur. Ondernemers en belastingplichtigen in het algemeen, zijn misschien zelfs nog bereid fors wat belastingen te betalen als het echt niet anders kan, als ze er tenminste zekerheid voor in de plaats krijgen. Nu  worden de wetten om de haverklap aangepast naargelang de budgettaire behoeften. Als de fiscus ongelijk krijgt van het Hof van Cassatie dan wordt de wet gewoon aangepast. Onzekerheid en gebrek aan stabiliteit in de wetgeving is dodelijk. Ondernemers en buitenlandse investeerders kunnen hier niet mee leven. De notionele intrestaftrek is hiervan het typevoorbeeld. Maar neem nu het Vlaams Gewest (die doen het zeker niet beter) die bepalen van de ene dag op de andere dat een ‘aangifte nalatenschap’ voortaan moet worden ingediend binnen de 4 maanden en niet binnen de 5 maanden. Puur om sneller de centen binnen te hebben, lijkenpikkers! Niemand vraagt zich af, kan dit werk door de erfgenamen en notarissen wel gedaan worden in 4 maanden, die termijn is er zo maar niet gekomen. Neen, pure kortzichtigheid, schrik om echte hervormingen door te voeren. Triestig. Neem dan maar een voorbeeld aan Luxemburg, een baken van fiscale stabiliteit.

Ook gaat men nu de schenkings- en successieplanning op de helling zetten door de nieuwe bazooka van ‘den John’. Gelukkig is er voor de ruimdenkenden onder ons nog zoiets als een trust of foundation… die dingen gaan al een eeuwigheid mee. België is té klein om estateplanning uitsluitend te organiseren binnen de landsgrenzen. Wil je er meer over weten, u weet ons te vinden…

Koop eens een verlieslatende vennootschap!

Als u de aandelen overneemt dan mag u de verliezen enkel aftrekken van de latere winst als de overname beantwoordt aan zgn. ‘rechtmatige en financiële behoeften’. De fiscus stelt dat de activiteit moet behouden worden én de tewerkstelling.  De fiscus wou de handel in slapende vennootschappen tegen gaan…. MAAR eigenlijk staan die twee voorwaarden niet in de wet (voortzetting activiteit en behoud tewerkstelling). De rechter (Hof van Beroep Antwerpen, 27.3.2012) stelt nu dat ‘andere bedrijfseconomische redenen’ ook aanvaardbaar kunnen zijn als het maar niet alleen omwille van de fiscale verliezen was. Dus dit opent mogelijkheden in deze donkere tijden…Zo kan het zijn dat u een vennootschap met verliezen overnam vanwege de gunstige commerciële ligging van het pand dat in de vennootschap zat… Laat die creativiteit maar komen (knipoogje)

Veel sterkte.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon

DirectorBekijk ook deze artikels uit de categorie Belastingen.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Tip van de week.