//KAN EEN HUURDER DIE ZELF OPZEGT OOK EEN VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN INROEPEN ?

KAN EEN HUURDER DIE ZELF OPZEGT OOK EEN VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN INROEPEN ?

KAN EEN HUURDER DIE ZELF OPZEGT OOK EEN VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN INROEPEN ?

ANTWOORD

Wat als nu de huurder zelf zijn opzeg gaf en dan plots in de problemen komt, en de verlenging wegens bijzondere omstandigheden vraagt. Kan dit ? En gelden er dan andere regels ? Neen, in principe kan dit perfect.

ADVIES

U bent verhuurder. Een huurder die zelf zijn opzeg gaf, kan inderdaad op zijn beurt de verlenging wegens bijzondere omstandigheden aanvragen. Het kan goed zijn dat een huurder grootse verhuisplannen heeft en dan onverwacht zeer ernstig ziekt wordt, of zijn werk verliest.

U bent huurder. Weet wel als u zelf als huurder uw opzeg gaf en dan een verlenging aanvroeg, de rechter bijzonder streng zal toekijken? Als u bv. stelt dat uw nieuwe woning niet tijdig klaar is, zal men u verwijten te vroeg de huur te hebben opgezegd. Maar als u bv. kunt aantonen dat de aannemer failliet ging of er een abnormaal lange vriesperiode was, dan liggen de kaarten weer anders.

WETTEKST

Artikel 11 Woninghuurwet
Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolg van een opzegging, kan de huurder, die het bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken. Deze verlenging wordt, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. Hij stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast. De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan, en de vergoeding die bij toepassing van artikel 3,§4, verschuldigd is, beperken of opheffen.
Slechts een aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter deze verlenging toestaan eveneens onder dezelfde voorwarden.

2007-05-06T22:08:47+00:00
Donderdag 13 december 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link