//It’er houden van Hongarije…

It’er houden van Hongarije…

It’ers hebben doorgaans weinig legale mogelijkheden om te ontsnappen aan de zware fiscale druk van Vadertje Staat. Soms biedt werken met offshore-vennootschappen soelaas. In dit verband is er een interessante Hongaarse route die we u niet willen onthouden.

Waarom Hongarije? In Hongarije bestaat er een speciale tax shelter (aantrekkelijk fiscaal regime) voor royalties uit de filmindustrie maar ook voor andere intellectuele rechten …zoals software bijvoorbeeld.

Stel dat een buitenlandse vennootschap (bv. een Malta LTD of een Hong Kong LTD) een softwarepakket heeft ontwikkeld of andere licentierechten bezit dan zijn er heel watopportuniteiten. We laten in het midden wie aandeelhouder is van deze LTD.

Deze offshore-vennootschap geeft vervolgens haar intellectuele rechten (bv. softwarepakket) in sublicentie aan een Hongaars bedrijf. Dit bedrijf geeft op zijn beurt de ‘rechten’ in licentie aan bv. een Belgisch bedrijf of een Amerikaans…Het moet om een land gaan waar Hongarije een belastingverdrag mee afsloot (gaat over meer dan 80 landen). Nu betaalt België bv. het Hongaarse bedrijf de royalties voor het gebruik van de rechten. Doordat er een belastingverdrag is tussen België en Hongarije moeten er in België geen inhoudingen gebeuren op de betaalde royalties.

Dus het Belgische bedrijf betaalt 100 bv. aan het Hongaars bedrijf en er komt daar 100 binnen.

In Hongarije worden er nauwelijks belastingen geheven op deze 100, u weet wel de tax shelter. Vervolgens gaat deze nauwelijks belaste 100 doorgestort worden aan de echte eigenaar die dan bv. een Malta LTD is. Hier komen de gelden binnen en die worden daar ook niet of nauwelijks belast. In de offshore-vennootschap zijn dan weer mogelijkheden de gelden fiscaalvriendelijk privé op te nemen.

Het klinkt natuurlijk allemaal wat eenvoudiger dan in de praktijk. Maar indien u goed begeleidt wordt en de spelregels correct hanteert (eigendomsrecht, marktconforme prijzen …) is dit een perfect legale manier om wat minder belastingen te betalen.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Internationale fiscaliteit Tip.

2008-03-03T17:50:59+00:00