Hollande… IQ van 75?

Geachte, beste,

Waanzin!!!!!!! Een belastingvoet van 75%, voer dan gewoon het communisme in zijn meest pure vorm in. Wie is bereid 75% van zijn vermogen af te staan aan een overheid die een voorbijgestreefd en verspillend sociaal systeem in stand tracht te houden. Hier zijn geen woorden voor. En nu natuurlijk staat de Waalse PS ook weer klaar om nieuwe belastingen in te voeren. Blijkbaar speelt de PS nu weer met de gedachte om bij de komende begrotingsopmaak weeral nieuwe belastingen in te voeren. Zo denken zij aan een crisisbelasting van 0,5 procent voor wie meer dan 1,25 miljoen euro bezit. Verder willen ze de aandelenopties belasten als beroepsinkomsten. Alsook nog een meerwaardebelasting op aandelen en een solidariteitsbijdrage voor grote bedrijven. Ziekelijk!

Bovendien wil men maatregelen nemen om België voor vermogende individuen, zoals de  Franse miljardair Bernard Arnault onaantrekkelijk te maken. Hoe dom kun je zijn? Laat die mensen komen, graag zelfs. Als ze niet naar België komen zullen ze wel naar Zwitserland gaan. Na jaren op massale schaal ongecontroleerd armoede te hebben ingevoerd. En mensen hierover de vloer te krijgen die niets bijdragen tot onze welvaart. In tegendeel ons sociaal systeem ontwrichten (77% van de OCMW gelden gaan in Antwerpen bv. naar niet Belgen). Na al die jaren van wanbeleid zijn enkele vermogende buitenlanders toch meer dan welkom want ik vermoed dat meneer Arnault niet bij het OCMW zal aankloppen. Hoe dan ook Hollande en zijn aanhangers in België hebben een regelrechte oorlogsverklaring gelanceerd aan al wie ondernemend is. Ons antwoord is zoals altijd een fiscale tip om het lijden te verzachten

Supertip.

Heel wat bedrijfsleiders hebben het al gedaan of denken er aan

hun personenwagen uit hun vennootschap te halen omdat het voordeel van alle aard sinds 01.01.2012 fors duurder is geworden. Een mogelijkheid is de auto over te kopen van hun vennootschap, maar dat is fiscaal nadelig. Is het misschien interessanter de bedrijfswagen uit te keren als een dividenduitkering in natura?

Wat kost het voor de vennootschap?

Het brutoloon is voor de vennootschap volledig aftrekbaar als bezoldigingskosten. De vennootschap bespaart daar vennootschapsbelasting op. Anderzijds betaalt de vennootschap belasting op de meerwaarde die ze normaal realiseert op de verkoop van de wagen ingeval de verkoopprijs hoger is dan de waarde waarvoor de auto in de boekhouding staat.

Wat kost het voor de bedrijfsleider?

De bedrijfsleider betaalt voor de auto niets aan de vennootschap. Maar vermits het hier gaat om een dividenduitkering zal de vennootschap wel 21 % of 25 % roerende voorheffing verschuldigd zijn. Die roerende voorheffing draagt de bedrijfsleider. Daarnaast betaalt de bedrijfsleider ook btw op de helft van de marktwaarde van de auto (zoals bij een verkoop).

Doen?

De firmawagen uit de vennootschap halen als ‘dividend in natura’ biedt een volwaardig alternatief voor de koop. De bedrijfsleider moet geen fiscaal gezien duur extra loon opnemen (tot 50 % belastingen plus sociale bijdragen) om de auto over te kopen van zijn vennootschap. Hij betaalt slechts 21 % of 25 % roerende voorheffing op het brutodividend en 21 % btw op de helft van de verkoopwaarde van de auto.

Lees het volledige artikel  op onze website: www.bespaarbelastingen.be.

Op 18 oktober geven we opnieuw een seminar rond offshore en belastingparadijzen.

Meer dan ooit ! sterkte aan het fiscale front.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon

DirectorBekijk ook deze artikels uit de categorie Belastingen.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Tip van de week.