//Hoe uw partner fiscaal optimaal vergoeden?

Hoe uw partner fiscaal optimaal vergoeden?

U heeft een BVBA die volledig op u steunt maar uw vrouw helpt u mee, zo doet ze wat administratie, rijdt ze eens naar de bank… Kan u haar hier een soort onkostenvergoeding voor geven (dus een kost voor de BVBA en niet belastbaar bij uw vrouw).

Tussen haakjes ze wenst geen zaakvoerder te zijn vanwege aansprakelijkheid en bv. problemen met haar sociaal statuut (misschien is ze in loopbaanonderbreking bv.). Wat is dan de oplossing? U kan natuurlijk gewoon haar werkelijk gemaakte kosten terug betalen maar dit is een hele bewijswinkel. Keer daarom haar een forfaitaire onkostenvergoeding uit, kent haar maandelijks een vast bedrag uit, dat ongeveer… (knipoogje) de kosten dekt.

Maar het is dan van belang dat ze werkt…Geef haar daarom wat aandelen van de BVBA (of misschien heeft ze er al), dan kan ze een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen. Ze hoeft dan geen loon te ontvangen, geen zaakvoerder te zijn en niet in een sociaal statuut te zitten.

Ze is dan wat fiscalisten noemen een ‘bedrijfsleider’ van de tweede categorie… Zorg wel dat u de onkostenvergoeding wat kan staven…Om het helemaal correct te spelen moet uw vennootschap dan een fiche 281.20 maken, hierop zet men dan dat het om een terugbetaling van kosten gaat ‘eigen aan de vennootschap’. Zonder dat ze aandelen heeft, krijgt u problemen met de fiscus.

2008-03-07T23:59:11+00:00