//Hoe u grote R/C debet weg werken?

Hoe u grote R/C debet weg werken?

Nu dat uw boekhouder uw jaarcijfers in de balans aan het gieten is, blijkt dat uw schuld tegenover uw vennootschap, de zgn. R/C debet verder is aangedikt. Het wordt hoog tijd volgens uw boekhouder dat u deze schuld aanzuivert. Waarom is dit nodig? Hoe kan u dit doen zonder dat u uw spaargelden moet aanspreken. Hoe ontstaat de R/C debet? Uw rekeningcourant (R/C) is de rekening langs waar u geld kunt opnemen uit de vennootschap zonder dat daar een bezoldiging tegenover staat of langs waar u geld leent aan de vennootschap. Stel u heeft wat cash nodig dan kan u gewoon geld opnemen uit uw vennootschap. Staat tegen deze opname geen bezoldiging, dan heeft u een schuld aan uw BVBA of NV. Of u geniet bepaalde voordelen van de vennootschap, zo rijdt u bv. ook privé met de auto van de vennootschap of u woont in de villa van de vennootschap.

U kan in plaats van u privé te laten belasten op deze voordelen, deze laten boeken op de R/C als een schuld aan de vennootschap. Zo kan deze R/C-schuld jaar na jaar aandikken. Ooit moet u deze schuld terug betalen. Ondertussen moet u elk jaar een debetrente die wettelijk wordt vastgelegd betalen op de openstaande schuld. Nu bedraagt deze debetrente 10,4%. Betaalt u deze rente niet dan wordt deze bijgeschreven op de R/C. Dus soms bijna zonder dat men het weet, heeft men vlug een aanzienlijke R/C debet. Erg nadelig. Een R/C debet kan een belangrijk probleem worden als ze te groot wordt. Waarom? Een bank aan wie u krediet vraagt, bekijkt dergelijke R/C debet meestal met argusogen en zal veelal vragen dat u deze eerst geheel of gedeeltelijk aanzuivert. Dit is cashflowmatig niet altijd mogelijk voor de bestuurder of zaakvoerder. Ook bij een eventuele overname kan een te grote R/C debet een struikelblok vormen. De boodschap is dan ook om deze R/C debet onder controle te houden en indien mogelijk af te bouwen of volledig terug te betalen. Hoe doet u dit best?

Natuurlijk u doet dit het liefst zonder te veel uw spaartegoeden aan te spreken, zeker als het over grote bedragen gaat. Er zijn in dit verband enkele pistes denkbaar. U verkoopt aan uw vennootschap. Stel dat u 100.000 EUR schuld hebt aan uw BVBA. U zou bv. bepaalde goederen kunnen verkopen, zoals meubilair, PC, auto’s aan uw vennootschap. U laat deze goederen waarderen door een bedrijfsrevisor en verkoopt ze aan uw BVBA. De vennootschap betaalt u niet maar verrekent de waarde met de openstaande schuld. Natuurlijk niet iedereen heeft zomaar goederen die hij kan verkopen aan zijn vennootschap en/of het gaat mogelijk om een kleine waarde in verhouding tot de openstaande schuld. Maar het kan al een deel van de oplossing zijn. 

U verhuurt aan uw vennootschap. Veelal gebeurt het dat u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw heeft dat uw privé eigendom is en dat u verhuurt aan uw vennootschap. U kan dus nu een vooruitbetaalde huur vragen. U spreekt dan met uw vennootschap af om de huur van de volgende vijf jaar nu ineens te betalen. Deze huur hoeft de vennootschap u niet effectief te betalen maar ook nu kan dit worden afgezet tegen de openstaande schuld die u heeft aan uw vennootschap. Bovendien is die schuld voor de vennootschap nu onmiddellijk aftrekbaar, wat een bijkomend fiscaal voordeel kan opleveren. Verder is het zo dat u er niet in éénmaal over belast wordt maar elk jaar op 1/5de in ons voorbeeld.

Zorg wel voor een addendum aan uw bestaand huurcontract of een brief waaruit de nieuwe regeling blijkt. Wat bij grote bedragen? Misschien heeft u een erg grote R/C schuld openstaan van bv. een paar honderdduizend euro. Nu is er een andere aanpak vereist. Nu bestaat de oplossing er mogelijk in dat u aandelen verkoopt aan een nieuwe vennootschap die geld heeft of leent bij de bank, of u verkoopt aan van uw andere vennootschappen. Zij kunnen dan bv. als tegenprestatie voor de aandelen die u hen verkoopt uw R/C debet overnemen, dan bent u er ook van af.  

2008-09-06T17:43:05+00:00