//Hervorming van de Belgische Vennootschapsbelasting mislukt
  • hervorming vennootschapsbelasting mislukt

Hervorming van de Belgische Vennootschapsbelasting mislukt

Na lange en moeizame onderhandelingen, kondigt de Federale Regering van België nieuwe belastingmaatregelen aan, welke vanaf 1 januari 2017 van kracht zullen gaan. Ondanks aankondigingen van de regering over hervormingen van de vennootschapsbelasting, blijft het huidige tarief van vennootschapsbelasting onveranderd op 33.99%. Hervormingen hieromtrent zijn op de lange baan geschoven. Daarmee blijft België dus het land met één van de hoogste vennootschapsbelastingen in de EU (alleen Frankrijk en Malta hanteren een nóg hoger tarief).

Een belastingmaatregel die het meest in het oog springt is de verhoging van de roerende voorheffing. Nog slechts enkele jaren geleden was deze 15%, in 2017 zal deze op 30% uitkomen. Een verhoging van nog eens 3% ten opzichte van vorig jaar. Gezien de constante verhogingen van de afgelopen jaren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit tarief in 2018 zal oplopen naar 33%.

De zware belastingdruk op Belgische bedrijven is schadelijk voor de concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven die in EU-landen met een lagere belastingdruk zijn gevestigd. Bovendien ontmoedigen de hoge tarieven, van zowel vennootschapsbelasting als de roerende voorheffing, de Belgische ondernemer bij het opstarten van nieuwe bedrijven. Ter illustratie: in 2017 zal het dividend dat door een Belgisch bedrijf aan een Belgische aandeelhouder wordt uitgekeerd, onderworpen zijn aan zowel vennootschapsbelasting als roerende voorheffing, wat gezamenlijk oploopt tot een tarief van om en nabij de 54%.

Gelden Onttrekken Aan De Vennootschap

15 praktische mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 78 pagina’s.

Gratis Inkijkexemplaar
2017-05-01T16:06:37+00:00