//Gehuwden, huwelijkscontract en de gezinswoning…

Gehuwden, huwelijkscontract en de gezinswoning…

Moeten gehuwden voortaan een huwelijkscontract opmaken waarbij de gezinswoning in volle eigendom aan hen toekomt ?

We denken hierbij aan het zogenaamde verblijvingsbeding.  Zulk een beding zorgt ervoor dat na het overlijden van de eerste ouder de (ganse) gemeenschap in volle eigendom zal toekomen aan de langstlevende.  De kinderen komen in het verhaal (nog) niet voor. 

De langstlevende komt daardoor mogelijk in de hoogste schijf van de successierechten terecht.  Na het overlijden van deze langstlevende zullen de kinderen het ganse vermogen erven, met ook hogere successierechten tot gevolg. 

Trouwens het vermogen zal ook in waarde toegenomen zijn, wat de fiscale druk nog zal doen toenemen. Zonder zulk een verblijvingsbeding erven de kinderen de blote eigendom van de eerste ouder en de langstlevende erft het vruchtgebruik.  Na het overlijden van de langstlevende worden zij volle eigenaar, het vruchtgebruik dooft immers uit. 

De civielrechtelijke bescherming betekent m.a.w.meestal een aanzienlijk fiscale meerkost.

Het schrappen van de clausule (verblijvingsbeding) is de meeste verregaande oplossing. Er kan echter ook gekozen worden voor een zogenaamd keuzebeding.  De langslevende heeft bv. de keuze de gezinswoning volledig bij zich te laten toekomen. 

Is dit voortaan geen fiscale opportuniteit ? Want indien de kinderen deze woning mee erven  dan moeten zij wel successierechten betalen.   Voortaan is het immers zo dat wanneer de langslevende partner de ganse gezinswoning erft, deze niets meer betaalt.
 
Zoals wel meer in de fiscaliteit is het antwoord genuanceerd.  Wanneer bv. na het overlijden van vader de woning toch zal verkocht worden dan kan het inderdaad interessant zijn.  De woning is immers misschien te groot om alleen te bewonen of ze vraagt teveel onderhoud , enz …

We merken echter niet zelden dat een keuzebeding nog steeds een meerkost  betekent aan successierechten, ook met de nieuwe vrijstelling op de gezinswoning.

Bijkomend zal later na het tweede overlijden de waarde van de woning vermoedelijk nog in waarde toegenomen zijn, wat het financiële verschil nog vergroot.

2009-09-01T18:36:24+00:00
Dinsdag 25 september 2018 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link