/, Estate planning/Fiscaal stelsel van de huurinkomsten van uw tweede verblijf in Spanje

Fiscaal stelsel van de huurinkomsten van uw tweede verblijf in Spanje

We gaan in er uiteraard vanuit dat u in het land waar uw tweede verblijf gelegen is, géén resident bent. Ook controleert u best steeds opnieuw de locale wetgeving daar deze in moeilijke budgettaire tijden continu aan verandering onderhevig is. In Spanje onderscheiden we twee categorieën met elk een apart fiscaal regime.

 

U bezit een vakantiewoning in privé en voor eigen gebruik. Hoe wordt u dan belast? Wel op basis van kadastrale waarde van de woning wordt een inkomen toegerekend die 1,1% van de kadastrale waarde bedraagt indien de kadastrale waarde na 1994 is geherwaardeerd (2% over de kadastrale waarde indien deze niet is geherwaardeerd). Dit inkomen wordt tegen 24% belast. De eigenaar dient op eigen initiatief aangifte te doen gedurende het volgende jaar (bijvoorbeeld de aangifte over 2011 mag tot en met 31/12 van 2012 worden gepresenteerd)

 

In het tweede geval bezit u privé eveneens een vakantiewoning die NIET wordt verhuurd (zonder aanvullende services). In dat geval dient over het bruto verhuurbedrag (geen kostenaftrek) 24% belasting te worden betaald. De aangifte dient in dat geval ieder kwartaal te worden gepresenteerd. Voor de periode dat de woning ter beschikking staat voor u privé (buiten de verhuur om), geldt (proportioneel) wederom hetgeen in de vorige alinea werd verteld.

2011-10-12T15:55:52+00:00