//Fiscaal slim een dividend uitkeren?

Fiscaal slim een dividend uitkeren?

Als u dividenden uit uw vennootschap wenst te halen dan speelt u meestal het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (24,98%) kwijt. Waarom? Een vennootschap kan niet genieten van het verlaagd tarief als o.a. de dividenduitkering hoger is dan 13 % van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk. Stel dat uw BVBA een gestort kapitaal heeft van 12 400 EUR en u wenst bv. voor 10 000 EUR dividend uit te keren, dan speelt uw vennootschap het verlaagd tarief kwijt.

U zou met andere woorden maar maximaal 1 612 EUR in ons voorbeeld mogen uitkeren als dividend omdat begeerde verlaagd tarief niet kwijt te spelen. Dit is wel erg weinig. Wat kunt u doen? Uw vennootschap sluit gewoon haar boekjaar af op 31/12/2005 en keert géén dividenden uit.

Uw vennootschap geniet nu gewoon van het verlaagd tarief als zij de andere voorwaarden hier voor nakomt. Vervolgens laat u het volgend boekjaar voor bv. één maand lopen. In die ene maand keert u zich dan een fors dividend uit. U speelt dan wel het verlaagd tarief kwijt op slechts één maand … winst. U zorgt dan dat in die ene maand uw winst erg beperkt is. Omkader deze operatie met eerbiediging van de regels inzake vennootschapsrecht.

Voor meer info, aarzel niet ons te contacteren op info@dehoon.be of zie op onze website www.dehoon.be.

2008-03-19T23:11:21+00:00