//Een rondje draaien, en geen successierechten betalen?

Een rondje draaien, en geen successierechten betalen?

Stel u heeft als vermogende ouders een villa van rond de 1,5 miljoen euro. U heeft slechts één  dochter Astrid. Als ons Astridje erft zal zij 27% successierechten betalen op de schijf boven de 250.000 EUR. Tja er zijn wel aangenamere dingen te bedenken in het leven. Wat nu? U wenst wel niet uw villa te verkopen en de opbrengst weg te schenken aan 3%. U staat met uw rug tegen de muur, terwijl vadertje Staat zich al opmaakt om binnen x aantal jaren genadeloos toe te slaan. Of is er een creatieve oplossing?
 
Uw dochter stapt even naar de bank en leent voor de aankoop (zie verder) en koopt van u de villa. Zij betaalt wel 10% registratierechten. U verkoopt echter met ‘voorbehoud van vruchtgebruik’, zodat u er kan blijven wonen tot uw laatste snik. Het geld dat uw dochter u betaalt, schenkt u onmiddellijk terug aan 3 % (Vlaamse schenkingsrechten). De dochter betaalt vervolgens de bank terug.
 
Uw voordeel? Er werden 10% registratierechten betaald en 3 % schenkingsrechten, samen 
13% … toch een pak minder dan de 27% successierechten. Gaat het over een neef of een derde dan betaalt u : 10% registratierechten en 7% schenkingsrechten of samen 17% in plaats van successierechten die in dit geval kunnen oplopen tot 65%!!!
 
Dit verhaal is in de praktijk natuurlijk wel wat complexer en er moeten met alle betrokken partijen de nodige afspraken gemaakt worden, ook laat u best wat tijd lopen tussen de verschillende stappen. Maar het is perfect uitvoerbaar. Doen dus.
 
Voor meer info, mail naar info@dehoon.be of bel op 0495/57 35 24.

2008-03-07T23:54:30+00:00