Bulgarije: Een fiscaal en loonlastenparadijs! Volledig legaal.

Geachte, beste,

Het is weeral vakantietijd. Wat voor een boeiende maar ook wel onheilspellende tijd is dit geweest. We hebben echt de overtuiging dat het met dit land niet meer goed komt. En wij staan blijkbaar niet alleen met deze weinig opbeurende vaststelling. Daarom geloven we dat u enkel als ondernemer kunt overleven als u uw geluk geheel of gedeeltelijk gaat zoeken in het buitenland, bv. in Bulgarije.

Vanaf september zullen we hier dan ook volop actief zijn. Meer info volgt. Maar alvast leuke info hierna. Meer info op onze website. In september organiseren we ook een seminarie rond Bulgarije, geniet alvast van uw vakantie!

Voor elke euro die een Belgische werkgever netto aan zijn werknemer betaalt, dient hij in totaal 2,34 euro op te hoesten. Een Belgische werkgever betaalt dus 2,34 euro om 1 euro aan zijn werknemer te betalen en meer dan het dubbele (1,34 euro om precies te zijn) verdwijnt in ‘het systeem’.

Een werkgever in Bulgarije betaalt in totaal slechts 1,50 euro om 1 euro netto aan zijn werknemer te betalen. Dit o.a. door het aantrekkelijk stelsel van de personenbelasting: vlakke taks van 10%.

De kers op de taart is dat sociale bijdragen voor werkgevers én werknemers worden geplafonneerd vanaf 1125 euro bruto wat een maximale sociale kost van +/- 345 euro betekent voor brutolonen > 1125 euro

Additionele leuke Bulgaarse weetjes:

· Geen 13e en 14e maand in Bulgarije.
· Werkloosheidsuitkeringen zijn er beperkt in de tijd wat betekent dat veel Bulgaren actief op zoek zijn naar een job en echt willen werken (geen sociale hangmatcultuur).
· Richtlonen voor arbeiders: 200 à 400 euro netto afhankelijk van de sector en de regio (respectievelijke totale kost voor de werkgever is dan 300 à 600 euro all-in).
· Richtlonen voor bedienden: afhankelijk van sector en ervaring.
Vb1: callcenterbediendes in hartje Sofia: nettosalaris van 500 euro/maand of een totale werkgeverskost van +/- 750 euro/maand.
Vb2: IT’ers met 5 jaar ervaring: nettosalaris van 1000 euro/maand of een totale werkgeverskost van +/- 1500 euro/maand.

Met vriendelijke groeten,

Iven De Hoon
Managing Director