//De timing van een dividenduitkering!

De timing van een dividenduitkering!

 

De bedoeling van de wetgeving m.b.t. de notionele intrestaftrek (“de belastingaftrek voor risicokapitaal”) is het verschil in behandeling tussen vreemd vermogen en eigen vermogen weg te werken.  Een vennootschap die een krediet heeft bij een financiële instelling kan immers de intrest fiscaal in aftrek nemen.  Een vennootschap die haar investeringen plant via eigen vermogen heeft deze aftrek niet.  Of beter ‘had niet’, want de notionele intrestaftrek moet hieraan verhelpen.

Voor aanslagjaar 2010 zullen bedraagt het percentage van de notionele intrestaftrek 4,473 %.  De KMO-vennootschappen (conform art 15 W.Venn)  genieten nog van 0,5% extra.

Wanneer uw vennootschap voor het jaar 2008 een dividenduitkering plant dan heeft dit duidelijk een invloed op haar eigen vermogen en dus ook op de notionele intrestaftrek. In 2009 kan de algemene vergadering immers beslissen of er een dividend zal worden uitgekeerd.  Mocht de beslissing vallen om een dividend uit te keren dan zal het eigen vermogen eind 2008 hierdoor ook lager zijn.
 
Maar u zou echter in 2009 kunnen beslissen om een dividenduitkering door te voeren zonder dat dit het eigen vermogen van uw vennootschap op het einde van 2008 beïnvloedt.  De oplossing ligt hier bij een tussentijds dividend via een bijzondere algemene vergadering (mogelijk sinds Cassatie 23 januari 2003).  De wetgeving kent wel een zogenaamde correctiefactor voor het volgende jaar.  Dit betekent dat de notionele intrestaftrek deels wordt verminderd, dit om manoeuvres tijdens het jaar enigszins te vermijden. 

Een tussentijdse dividenduitkering i.p.v. een ‘jaarlijkse’ dividenduitkering kan een merkelijk voordeel opleveren wat de notionele intrestaftrek betreft.

2009-09-02T22:25:53+00:00
Dinsdag 25 september 2018 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link