Zoals u weet is het niet altijd even evident om een pand uit uw vennootschap te halen. Maar stel dat uw vennootschap een gebouw in volle eigendom heeft en daarnaast heeft u zelf een aantal panden privé. Wat zou u dan kunnen doen? Een denkpiste…

U zou de blote eigendom van het pand of de panden in uw vennootschap kunnen ruilen tegen het vruchtgebruik van een privé pand. Wat is dan het resultaat van de ruiloperatie? U krijgt de blote eigendom privé van het vennootschapspand. De vennootschap blijft bv. nog 15 jaar eigenaar van dit pand en dan bent u volle eigenaar. En uw privé pand bent u niet kwijt aan de vennootschap, neen alleen het vruchtgebruik voor pakweg ook 15 jaar. Dus een handige manier omdat pand uit uw vennootschap te halen. Uiteraard komt er wel heel wat bij kijken maar er zijn hier mogelijkheden…

U moet bovendien geen tweemaal registratierechten betalen bij ruil. Neen, slechts éénmaal op de hoogste van de twee transacties en dit gedeeld door beide partijen. Zie hier, u kunt al weer een week verder met een leuke tip. Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren voor meer info. U doet ons een plezier met deze mail door te sturen naar medestrijders. Zij kunnen zich steeds gratis inschrijven op deze nieuwsbrief via onze website. Verder veel sterkte aan het fiscale front.

Voor meer info, staan wij ter uwer beschikking op info@dehoon.be.