//De energiebesparende maatregelen en nieuwbouw …

De energiebesparende maatregelen en nieuwbouw …

 

Vandaag zijn de energiebesparende maatregelen alom gekend.   Dat het milieu er wel bij vaart is mooi meegenomen maar bij velen is de eerste opzet dat de portemonnee er wel bij vaart.. 

De steunmaatregelen van financiële of fiscale aard zijn indrukwekkend :

• belastingvermindering in de personenbelasting ( overdraagbaar voor woningen ouder dan vijf jaar)
• de groenestroomcertificaten (dalen vanaf 2010)
• de premies van lokale overheden (gemeentelijke premies)
• de groene lening (intrestbonificatie van 1,5%)
• de bijkomende belastingvermindering voor de intresten na de tussenkomst van de overheid (groene lening)
• aftrek enige eigen woning (hypothecaire lening)
• enz

De belastingvermindering in de personenbelasting (40% met limiet van 3.600 euro) wordt enkel verleend aan de belastingplichtige die hetzij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van de desbtreffende woning.  Een blote eigenaar komt dus niet in aanmerking voor de vermelde vermindering.  Sinds aanslagjaar 2006 komt echter de huurder ook in aanmerking voor deze belastingvermindering. 

Een vennnootschap mogen we echter niet vergeten.  Enerzijds kan zij de zonnepannelen afschrijven.  Let wel er bestaat geen administratief standpunt over welke termijn dit dient te gebeuren, maar een periode van twintig jaar is oi mogelijk.    Anderzijds kan de vennootschap genieten van de investeringsaftrek.van 15,5%. 

Maar hoe zit het met nieuwbouwwoningen.  Aanvankelijk werd er gezegd dat zij niet langer van enige aftrek zullen kunnen genieten …

De laatste berichten kunnen op de volgende manier worden samengevat.

Nieuwbouwwoningen zullen nog een vermindering (van 40% met limiet van 2.770 euro – Aj 2010) genieten voor zonnepanelen, zonneboilers en uitrustingen voor geothermische energieopwekking zoals warmtepompen. 

De verhoging van 830 euro blijft ook van toepassing , voorzover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op hetzij de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie hetzij de plaatsing van zonnepanelen.  Maar … deze verhoging zal nog enkel gelden vanaf aanslagjaar 2012 voor zonnepanelen en niet langer voor zonneboilers. 
De vraag hier blijft ook wat de wetgever met nieuwbouwwoning wil zeggen … ? 

Wordt ongetwijfeld vervolgd … 

 

2009-12-07T11:20:33+00:00
Donderdag 26 oktober 2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me