//Cyprus en royalties, een droomparcours…

Cyprus en royalties, een droomparcours…

Deze week willen we u graag mee laten delen in de geneugten van het verruimde Europa van de 27 lidstaten. Neem bijvoorbeeld Cyprus met zijn erg interessant dubbelbelastingverdrag met Rusland en zijn belastingvoet van 10% in de vennootschapsbelasting, maar er is nog meer … Stel dat u een uitvinding deed en een patent heeft, of dat u eigenaar bent van een merk …. Als dit merk of patent wordt ondergebracht in een Cypriotische vennootschap zit u goed.

Stel dat België uw merk verder commercialiseert, dan moet uw Belgische vennootschap uiteraard …hoge royalties betalen aan de Cypriotische vennootschap. Alles heeft zijn prijs in het leven. Door het erg interessante dubbelbelastingverdrag met Cyprus worden er in België geen belastingen ingehouden op de royalties die de BVBA of NV betaalt aan Cyprus, dus de 100 die uw vennootschap betaalt (en voor haar een kost is) stromen gewoon door naar de Cypriotische vennootschap. In deze vennootschap is de belasting slechts 10%…

Een erg leuke route. Voor zij die het dichter bij huis zoeken, ook nog leuke info. In een recent arrest heeft het Hof van Beroep te Antwerpen, géén problemen met een apothekersvennootschap die een kustappartement kocht met de vruchtgebruikconstructie.

Dus kopen maar voor de regering wettelijk ingrijpt naar de toekomst toe. De redenering komt er kort op neer, dat de kosten in hoofde van de vennootschap niet kunnen verworpen worden omdat de zaakvoerders toch belasten worden op het zgn. voordeel alle aard (KI x 3,33). En dit is niet de eerste uitspraak in deze zin…

Voor meer info, weet u ons wel te vinden.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon Director www.dehoon.be

2008-03-19T23:18:43+00:00