/Zonder categorie

Wegwijs in de jungle van de roerende inkomsten

De aangifte van de roerende inkomsten voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) Vorig jaar was een bijzonder fiscaal jaar.  In het bijzonder wat de roerende inkomsten betreft.  Daarom leek het ons zinvol de aangifte hiervan kort te bespreken. Het algemeen principe voor vorig jaar was dat het zogenaamde bevrijdende karakter van de roerende voorheffing verlaten werd.  Iin [...]

Liquidatiebonus naar 25%!!!!!!!

Als vennootschap zijn de volgende zaken mogelijk voor u van belang.  Let wel niettegenstaande er nog geen diefinitieve teksten zijn, geven we hetgeen reeds verteld wordt, nu al  mee. Een verwittigd man is er twee waard … Zodoende kan u er rekening mee houden wanneer u nog het één of het ander wenst te plannen. Het [...]

Tak 21 en 23 … voor de prullenmand!

Aangifte van een buitenlandse rekening (aangifte personenbelasting) Reeds met ingang van aanslagjaar 1997 (inkomstenjaar 1996) zijn natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting verplicht melding te maken in hun aangifte of zij een buitenlandse rekening bezitten. Zo ja, dan dient ook nog eens het land aangegeven te worden. Vroeger diende men ‘nihil’ of ‘neen’ te [...]

Verhuis naar Portugal: geef u over aan de Fado en betaal géén belastingen!

Wanneer een Belgisch inwoner definitief verhuist naar Portugal, wordt hij Portugees inwoner. Het feit dat hij de Belgische nationaliteit behoudt, is hierbij zonder belang (cf. artikel 4 van het verdrag met Portugal). Wanneer is een pensioen belastbaar in Portugal ? Op basis van de verdragstekst zijn pensioenen afkomstig uit België van een inwoner van Portugal die [...]

De positieve vruchtgebruikruling!

Een gesplitste aankoop van een onroerend goed in vruchtgebruik en blote eigendom, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik van het vastgoed verwerft en de venno(o)t(en) de blote eigendom, ligt al enige tijd moeilijk bij de Administratie.  Het moet echter gezegd, soms begrijpelijk, maar ook soms niet.  Alle registers worden opengetrokken om dit aan te vechten verwerven.  Ten [...]

Bedrijfsauto! De fiscus moet het privé gebruik bewijzen!

U kent ongetwijfeld reeds de nieuwe berekeningswijze wat de voordelen van alle aard betreft. De bedrijfswagens en het privé-gebruik van een onroerend goed ter beschikking gesteld door de vennootschap liggen menig bedrijfsleider zwaar op de maag. We herhalen kort de twee formules die hierbij van belang zijn:  - onroerend goed  K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is [...]

Het belastingkrediet in de personenbelasting?

Het belastingkrediet bestaat vandaag echter niet meer in de vennootschapsbelasting, maar nog wel in de personenbelasting.  De bedoeling ervan is het financieren met ‘eigen’ middelen (dus niet met geleend geld) fiscaal aan te moedigen.  Het belastingkrediet heeft als gevolg dat de uiteindelijke (personen)belasting vermindert.  Voor wie ?De belastingplichtigen, die winsten of baten ontvangen, komen voor het [...]

Is een communie- of huwelijksfeest aftrekbaar ?

U betaalt het huwelijksfeest van uw dochter of u geeft een com¬munie¬feest. Het is in bepaalde kringen gerbuikelijk dat een aantal zakenrelaties  worden uitgenodigd.  Kan u deze kosten ook in aftrek nemen ? Oplossing Ja, dit is mogelijk. Maar ook hier zal veel ‘staan of vallen ‘ afhankelijk van het bijhouden van de nodige bewijsstukken. U begrijpt [...]

Sociale zekerheid als bedrijfsleider van uw vennootschap

Een bedrijfsleider ontvangt meestal een bezoldiging uit zijn vennootschap. Op deze bezoldiging (na beroepskosten) zal hij nog altijd sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. Zoals u weet worden deze berekend op basis van het netto beroepsinkomen van drie jaar terug weliswaar geherwaardeerd.  De tarieven voor 2010 bedragen :Geïndexeerd inkomen                          Tarief  0,01 – 51.059,94 22% met een minimum van 650,34/kwartaal51.059,94 – [...]

Fiscus krijgt meer macht!

Tip van de week Geachte, beste, Mogelijk is de tijd gekomen dat de slinger weer een beetje de andere richting uit gaat… Zo staat de strijd tegen de zogenaamde tax havens (wij vertalen dit als ‘vrijhavens van privacy en welvaart’) niet meer op de agenda van de komende G20 top in Canada. De opgefokte woordenkramerij van [...]

Gratis Ebook: Bulgarije, ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
DOWNLOAD NU

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me