/Internationale fiscaliteit

Op 8 augustus begint het leven!

Tot  8 augustus heeft u gewerkt voor de putten in de wegen, voor het logge ambtenarenapparaat, voor uw veel te laag pensioen … en voor een verspillende politieke klasse. New Direction en Institut économique Molinari brachten eind april een onafhankelijke vergelijkende studie uit van alle landen van de EU, gebaseerd op cijfers verstrekt door Ernst & [...]

Op 8 augustus begint het leven! 2014-09-18T15:57:38+00:00

Al aan Uruguay gedacht?

Geachte, beste, Het laatste half jaar is fiscaal zeer bewogen geweest. De regering heeft op een zeer verbeten agressieve ongenuanceerde manier de aanval geopend op de ‘ondernemer’. De eerste resultaten zijn al zichtbaar, een van de meest luxueuze wagenparken van Europa is nu aan het wegroesten. Ondernemers hebben massaal hun te duur belaste wagens gedumpt. Gaat [...]

Al aan Uruguay gedacht? 2012-06-27T17:19:28+00:00

Heeft u al gedacht aan een ABCtje

Heeft u al gedacht aan een ‘ABC’tje? Het zijn zware tijden met een overheid die wilt om zich heen slaat in een verwoede poging uw zuurverdiende centen te belasten, om ze vervolgens in de bodemloze put van de staatsschuld te storten. Emigratie is dus helemaal géén vies woord meer. We krijgen dagelijks cliënten over de vloer [...]

Heeft u al gedacht aan een ABCtje 2013-07-24T14:36:23+00:00

Nieuwe anti-misbruikbepaling van toepassing op Luxemburgse SPF?

De toepassing van de in de in de op stapel staande programmawet ingeschreven anti misbruikbepaling nieuwe stijl vergt drie stappen. In de eerste stap dient de administratie het bewijs te leveren dat bij het verrichten van de rechtshandelingen fiscaal misbruik voorhanden is. Fiscaal misbruik wordt in de tekst zelf van de wet omschreven als: - de [...]

Nieuwe anti-misbruikbepaling van toepassing op Luxemburgse SPF? 2013-07-24T14:39:47+00:00

Wordt niet belast op uw vastgoedwinsten in de UK…!Hoe?

Geachte, beste,Deze week maken we er een Britse tip van en willen zo ons Londens kantoor nog eens extra in de kijker plaatsen. De UK is het meest bedrijfsvriendelijk land van het ‘oude’ Europa, en in ons ‘voor’tuin. Maak er gebruik van. Ook daar kijkt de fiscus echter gretig mee op facebook. Zo was er de [...]

Wordt niet belast op uw vastgoedwinsten in de UK…!Hoe? 2011-02-27T23:02:07+00:00

IP-vennootschap? Luxemburg of België?

Het (fiscaal) ondersteunen van de zogenaamde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (hierna O&O) kadert onder meer in de Lissabon-strategie waarbij als streefdoel naar voren werd geschoven dat Europa de meest competitieve en dynamische kennisgedreven economie in de wereld moest worden. Tal van Europese lidstaten waaronder Spanje, Nederland, Ierland, België en ook Luxemburg hebben fiscale stimuli ingevoerd ter bevordering [...]

IP-vennootschap? Luxemburg of België? 2010-10-07T15:32:16+00:00

Buitenlandse roerende inkomsten: belangrijk positief arrest!

Het is algemeen gekend dat buitenlandse inkomsten die rechtstreeks in het buitenland werden geïnd, en waar geen roerende voorheffing werd op ingehouden, in de aangifte personenbelasting dienen te worden aangegeven.  Het is van geen belang of er reeds een buitenlandse (bron)heffing reeds op ingehouden werd.  Weliswaar heeft België een aantal dubbelbelastingvedragen afgesloten met buitenlandse staten om [...]

Buitenlandse roerende inkomsten: belangrijk positief arrest! 2010-07-09T14:53:50+00:00

Wanneer wordt u niet meer belast in België, en kan u lekker naar Monaco…?

Aan de personenbelasting zijn de rijksinwoners onderworpen. Rijksinwoners zijn natuurlijke personen die in België hun fiscale woonplaats of zetel van fortuin hebben gevestigd (artikel 2, § 1, 1°, eerste lid, a, WIB 92).De fiscale woonplaats en de zetel van fortuin zijn twee alternatieve criteria. Dit betekent dat elk criterium afzonderlijk kan gelden als hoofdcriterium.De begrippen ‘fiscale [...]

Wanneer wordt u niet meer belast in België, en kan u lekker naar Monaco…? 2010-06-29T15:16:17+00:00

Het Eiland Man is een blijver!

Geachte, beste,De oorlog om onze belastingcenten is begonnen. We moeten onze loopgraven dringend beginnen graven. Vakbonden die wild om zich heen slaan om toch maar te vermijden dat er iets zou gesaneerd worden in een uit de hand gelopen sociale zekerheid. Zelfstandigen die de wind van voor krijgen en die schaamteloos als fraudeurs worden bestempeld. Paniekvoetbal [...]

Het Eiland Man is een blijver! 2009-09-05T15:58:27+00:00

Hoe vermijd ik die vervelende debetrente?

Geachte, beste,De media verklaarde vorige week vrij ongenuanceerd dat het Zwitsers bankgeheim op de helling stond, omdat UBS bepaalde gegevens over maakte aan de Amerikaanse fiscus. Velen zouden dit natuurlijk maar al te graag hebben maar zover is het nog helemaal niet. De Zwitsers hebben in het verleden reeds enkele keren gegevens vrij gegeven als er [...]

Hoe vermijd ik die vervelende debetrente? 2009-03-12T12:46:40+00:00

Terugkeer van buitenlandse fondsen…

Geachte, beste, In deze woelige tijden komt het er op aan alert te zijn… dat de belastingbetaler niet het kind van de rekening wordt. Hopelijk zullen de machthebbers niet zo cynisch zijn om meer belastingen te heffen op roerende inkomsten zodra het wat beter gaat. In ons enthousiasme om u fiscale tips mee te geven, vindt u [...]

Terugkeer van buitenlandse fondsen… 2008-10-20T20:47:49+00:00

Doe het met een filiaal

Geachte, beste,We zijn de eerste van de klas! Deze week stond in de Tijd dat België de op één na hoogste vennootschapsbelasting heeft in de EU en dit na Malta (35%). Weet men dan in de Tijd niet dat Malta uiteindelijk de laagste vennootschapsbelasting heeft in de EU. Want het Maltees belastingsysteem komt er op neer [...]

Doe het met een filiaal 2008-10-20T20:58:12+00:00
Donderdag 8 november 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link