//Luxemburgse SPF's

Nieuwe anti-misbruikbepaling van toepassing op Luxemburgse SPF?

De toepassing van de in de in de op stapel staande programmawet ingeschreven anti misbruikbepaling nieuwe stijl vergt drie stappen. In de eerste stap dient de administratie het bewijs te leveren dat bij het verrichten van de rechtshandelingen fiscaal misbruik voorhanden is. Fiscaal misbruik wordt in de tekst zelf van de wet omschreven als: - de [...]

Nieuwe anti-misbruikbepaling van toepassing op Luxemburgse SPF? 2013-07-24T14:39:47+00:00