/Estate planning

Regulariseren… Voor fiscale SM’ers? Wat zijn de spelregels?

Wie kan van deze regeling gebruik maken ? Natuurlijke personen onderhevig aan de personenbelasting of BNI, de vennootschappen onderhevig aan de vennootschapsbelasting of BNI, de burgerlijke vennootschappen, de VZW’s , de rechtspersonen onderworpen aan de belasting van rechtspersonen komen in aanmerking. Ook wie vroeger reeds een regularisatieaangifte (alhoewel het de bedoeling was dat dit maar één [...]

Regulariseren… Voor fiscale SM’ers? Wat zijn de spelregels? 2013-04-22T15:29:34+00:00

Beperk ‘voordeel alle aard’ auto…

Geachte, beste, Als je lang genoeg leugens blijft herhalen dan geloven de ‘onderdanen’ het na verloop van tijd wel, dat is de kunst. Zoals Keizer Elio die deze week op de receptie van de zgn. ‘gestelde (of was het nu weer welgestelde ) lichamen’ nogmaals herhaalde dat er zoveel veranderingen zijn gebeurd het voorbije jaar… Welke [...]

Beperk ‘voordeel alle aard’ auto… 2013-01-31T18:05:53+00:00

Is Fabiola uw lichtend voorbeeld? Ook voor u een stichting?

De kranten staan er vol van. Fabiola the Queen of hearts….haha. Maar één ding is zeker dat het feit dat Koningin Fabiola plots een private stichting heeft opgericht, op weinig bijval kan rekenen. Of dit ethisch verantwoord is of niet , laten we hier aan ons voorbij gaan. Wel bekijken we kort en bondig even wat [...]

Is Fabiola uw lichtend voorbeeld? Ook voor u een stichting? 2013-01-11T18:54:27+00:00

Alle gepensioneerden naar Portugal!

Geachte, beste, De crisis heeft ook zeer mooie kanten. Laat ons het positief bekijken. Zo kan je voortaan makkelijk een paspoort kopen in Hongarije, Antigua en Barbuda. Maar er is meer. Vanaf 1 januari 2013 betaal je als gepensioneerde buitenlander die in Portugal woont, geen euro belasting meer. Go south! Waar wacht u op? Lekker genieten [...]

Alle gepensioneerden naar Portugal! 2012-12-13T18:22:52+00:00

Vermijd successierechten net voor het licht uitgaat!

Geachte, beste, Stop de fiscale waanzin! Ja ik weet het we dreigen verzuurd te worden maar als het er over is kunnen we toch niet zwijgen. Wat men nu weer aan het bekokstoven is in de regering, tart werkelijk alle verbeelding. Nogmaals sleutelen aan de notionele intrestaftrek, doe aub geen moeite meer… geen enkel buitenlands [...]

Vermijd successierechten net voor het licht uitgaat! 2017-04-03T13:30:56+00:00

Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?

Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene antimisbruikbepaling in werking getreden wat de registratie- en de successierechten betreft. Dit is echter nieuw, want de vorige versie van de anitmisbruikbepaling kende enkel uitwerking in de economische sfeer. Dit betekende dan ook dat wat de successierechten betrof deze algemene antimisbruikbepaling een dode letter was, want was [...]

Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling? 2017-05-01T13:27:46+00:00

Schenk discreet aan je kleinkind…

Tip van de week Geachte, beste, Op nog geen vijfhonderd kilometer van België liggen de Kanaaleilanden. Neem nu Guernsey, een prachtige natuur en nog geen 70.000 inwoners. De vennootschapbelasting bedraagt er 0%. Stel je voor wat een zalige job moet een accountant daar hebben. Elk jaar netjes een balans opmaken want dit moet wel maar nooit [...]

Schenk discreet aan je kleinkind… 2012-01-22T22:00:10+00:00

Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?

De bezorgdheid bij velen is dat men enerzijds wel een som geld wil schenken (al dan niet via handgift of bankgift) doch angst heeft dat de gelden onmiddellijk zullen geconsumeerd worden. Hierbij denken we aan 18-jarige die de gelden onmiddellijk aanwendt voor een sportwagen. De schenker heeft hiervoor angst want bij een ongeluk zit men [...]

Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ? 2017-05-01T13:28:59+00:00

Fiscaal stelsel van de huurinkomsten van uw tweede verblijf in Spanje

We gaan in er uiteraard vanuit dat u in het land waar uw tweede verblijf gelegen is, géén resident bent. Ook controleert u best steeds opnieuw de locale wetgeving daar deze in moeilijke budgettaire tijden continu aan verandering onderhevig is. In Spanje onderscheiden we twee categorieën met elk een apart fiscaal regime.  U bezit een vakantiewoning in [...]

Fiscaal stelsel van de huurinkomsten van uw tweede verblijf in Spanje 2011-10-12T15:55:52+00:00

Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!

Overwegend hebben gehuwden niet gekozen voor één of ander huwelijkscontract en vallen zij dan ook onder het zogenaamd wettelijk huwelijksstelsel. Dit stelsel omvat drie vermogens: het eigen vermogen van elke huwelijkspartner en het gemeenschappelijke vermogen van beide samen. Het volgende behoort zoal tot ieders eigen vermogen : die goederen die men reeds bezat van vóór [...]

Huwelijkscontract als tool voor successieplanning! 2017-05-01T13:29:29+00:00

Wees Di Rupo te snel af! Laat u niet kisten!

Nu nog een dividend uitkeren ?Een dividend uitkeren is een klassieke manier om gelden aan de vennootschap te onttrekken. Hierop moet roerende voorheffing (15% of 25% of 10% indien (oa) liquidatie).betaald worden. Maar vergeet niet dat er reeds vennootschapsbelasting op betaald werd.Afhankelijk van het tarief roerende voorheffing is het al dan niet een te verkiezen mogelijkheid. [...]

Wees Di Rupo te snel af! Laat u niet kisten! 2011-07-06T17:54:22+00:00

Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ?

Het is weer zover … de aangifte personenbelasting. Vaak stelt men zich de vraag hoe een onroerend goed dient te worden aangegeven bij gehuwden. De aangifte gebeurt volgens de verhouding van ieders eigendomsaandeel. Hetzelfde gebeurt bij gehuwden die gehuwd zijn volgens het regime scheiding van goederen. Gehuwden volgens het wettelijk stelsel (gemeenschapsstelsel) of diegene die gehuwd zijn [...]

Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ? 2014-12-07T14:22:50+00:00
Donderdag 8 november 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link