Archive by category BTW

BTW op de bijhorende grond

De programmawet van 23 december 2009 (BS 30 december 2009) heeft het wetboek BTW n.a.v. het zogenaamde Breitsohl-arrest reeds enige tijd terug gewijzigd. Dit …

BTW-eenheid, iets voor u?

Dikwijls heeft of wenst men naast de exploitatievennootschap een patrimoniumvennootschap (die een nieuwbouw optrekt en verhuurt aan de …

Een boete moet altijd redelijk zijn

De fiscale wetgeving is dermate ingewikkeld en in bepaalde gevallen ook voor interpretatie vatbaar dat een overtreding soms gebeurd is voor u het weet. De …

BTW en verhuur

Casus : een werkvennootschap, die BTW-plichtig is, heeft een nieuw gebouw nodig. De bedoeling echter is niet dit gebouw mee in de werkvennootschap onder te …