Alle leuke offshore-locaties: Madeira

Madeira
oppervlakte : 794 km2
hoofdstad : Funchal
bevolking : 250.000
officiële taal : Portugees
munt :  euro

Geografie

Madeira ligt samen met Porto Santo en enkele kleinere onbewoonde rotspunten in de Atlantische oceaan ten noorden van de Canarische Eilanden, op een kleine 900 kilometer van Portugal. Het klimaat is vochtig en warm, en zakt zelden of nooit onder de 11 graden. Er groeit exotisch fruit en tropische bloemen. Er is een dagelijkse vlucht van anderhalf uur naar Lissabon, en er zijn verbindingen met verschillende andere Europese luchthavens. Madeira ligt in dezelfde tijdzone als Groot-Brittanië en gebruikt het zomeruur.De bewoners van Madeira hebben een zekere reputatie voor zwaarmoedigheid, en trokken regelmatig weg om elders werk te zoeken. Er wordt geschat dat wereldwijd het aantal mensen afkomstig uit Madeira rond de 1 miljoen ligt. Het toenemende toerisme, en financiële steun van de Europese unie hebben die trend echter omgekeerd en tegenwoordig is het eiland in volle bloei.

Geschiedenis

Waarschijnlijk waren de Feniciërs de eerste ontdekkers van Madeira, en ook Romeinse geschiedschrijvers vermelden de zogenaamde purperen eilanden. De locatie ervan ten noorden van de Canarische eilanden, alsook de beschrijving van de twee eilanden, komt overeen met Madeira en Santo Porto. Een Italiaanse kaart in Firenze bewijst dat Madeira herontdekt was tegen het midden van de 14e eeuw maar er was nog geen economische drijfveer om de eilanden ook daadwerkelijk te koloniseren. Daar kwam verandering in aan het begin van de 15e eeuw, toen Portugal’s een chronische tekort aan graan had. Koning Joao I had een ondernemende zoon, Hendrik de Zeevaarder genaamd. De prins verzamelde de beste cartografen en zeekapiteins rond zich, met de bedoeling om de kust van West-Afrika beter in kaart te brengen, en Portugal’s belangen in het gebied uit te breiden. Toen in 1418 twee van zijn kapiteins uit koers geslagen werden, belandden ze op Porto Santo. In het zuiden had een indrukwekkende wolkenmassa op land gewezen, maar de Atlantische wateren vertonen een sterke stroming in dat gebied, en de theorie van een platte aarde was voorlopig nog niet met zekerheid ontkracht. De twee speelden dus op veilig, en keerde terug naar Portugal. Het jaar daarop stuurde de prins hen terug, en ze kwamen terecht op een bebost eiland. Ze noemden het ‘Madeira’ naar het portugese woord voor hout, en namen het in bezit voor de Portugese kroon.
Om geschikte landbouwgrond te verkrijgen besloten de Portugezen te ontbossen, en staken zowat het hele eiland in band. Kronieken vermelden dat de bosbranden zeven jaar duurden. Ondertussen organiseerde Prins Hendrik de kolonisatie van het eiland. In 1425 werd het administratief ingedeeld, en enkele jaren later kwamen de eerste inwijkelingen uit de Algarve aan. Binnen de kortste keren telde het eiland 150 boerderijen, die samen 3.000 ton graan produceerden. Dit graan vuldde het tekort in Portugal aan en bevoorraadde bovendien de Portugese handelsposten in Guinea en elders aan de Afrikaanse westkust.
In 1452 werd op Madeira de eerste suikerrietplantage ter wereld aangelegd en uitgebaat met behulp van slavenarbeid. Tegen het einde van de eeuw werden duizenden mannen, vrouwen en kinderen verscheept om op de plantages te werken. Het suikerriet kwam uit oorspronkelijk uit Sicilië, en de Portugezen plantten op Madeira druiven uit Cyprus. Dit betekende voor Genua en Venetië het einde van hun monopolie over zachtere wijnen en de suikerhandel. Madeira werd rijk van die handel. Op het eind van de 15e eeuw was Madeira de grootste suikerproducent ter wereld. Het leverde zoveel suiker dat de prijs in Europa met maar liefst 50 % daalde. Rond die tijd verbleef op Madeira ook de ambitieuze zoon van een wijnhandelaar uit Genua. Columbus woonde er niet alleen, hij leerde er ook navigatie en plande er zijn reis westwaarts.
In de nieuwe wereld gebruikten de Portugezen de know-how en ervaring die ze hadden opgedaan in Madeira om ook van Brazilië een bloeiende kolonie te maken.
Suiker werd daar uiteindelijk een stuk goedkoper geproduceerd en tegen het einde van de 16e eeuw waren de meeste landbouwers in Madeira overgeschakeld op wijn.
Portugal was ondertussen opgeslokt door de Spaanse habsburgers. Madeira was voor hen slechts één van hun vele kolonies en de economie van het eiland leed onder de logge bureaucratie van een strikte staatseconomie. Toen Portugal tijdens de tweede helft van de 17e eeuw weer onafhankelijk was, rees Madeira’s ster opnieuw.
De Engelse koning Charles II had al een aantal kinderen bij zijn minaressen maar nog geen troonopvolger, toen hij in 1662 trouwde met de Portugese prines Catherine de Bragança. Zij introduceerde thee aan het Engelse hof maar het huwelijk had ook grote gevolgen voor Madeira. Een Engelse wet van 1665 verbood namelijk de uitvoer van Europese wijn naar Engelse kolonies via Europese havens en eiste het monopolie op van deze handel. Dankzij de goede betrekkingen met Portugal echter, werd voor Madeira werd een uitzondering gemaakt. Het eiland, dat pal op de Atlantische zeeroutes lag werd natuurlijke de vaste leverancier van zowat elk schip dat de oversteek maakte, en tegen de 18e eeuw was Madeira bijna de enige wijn die gedronken werd in de Verenigde Staten. Er werd mee getoast tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, en op de inauguratie van George Washington.
In de 2e helft van de 19e eeuw nam het internationale verkeer enorm toe, en Madeira’s druiven kregen af te rekenen met parasieten. Een nieuwe schimmel vernietigde bijna een volledige oogst, en in 1873 verwoestte een uitheemse luis de meerderheid van Madeira’s wijngaarden. Rond de eeuwwisseling begon men op Madeira ook bananen te planten. Tijdens de jaren ’80 brachten die meer op dan wijn, en sindsdien zijn veel wijngaarden vervangen door bananenbomen. Bananen  zijn tegenwoordig het belangrijkste landbouwproduct van Madeira.

Regering

Voor de anjerrevolutie van 1974 genoot Madeira weinig autonomie maar sindsdien heeft het een vrij hoge mate van zelfbestuur.Madeira heeft een eigen parlement, regering en wetgeving. Enkel buitenlandse zaken en diplomatie zijn bevoegdheden van Portugal. Een ‘minister van de republiek’ wordt aangeduid door de president van Portugal om de leiding van Madeira in Funchal op zich te nemen en is meestal de leider van de partij die de verkiezingen wint. Ook in Portugal’s ministerraad vertegenwoordigt de ‘minister van de republiek’ het eiland. Madeira is politiek stabiel, om niet te zeggen onbewegelijk. Dezelfde partij is al 40 jaar aan de macht. Madeira is zoals Portugal zelf een gebied onder romaans recht. Privaat recht bijvoorbeeld is gebaseerd op het burgerlijk wetboek van Napoleon.

Economie

Landbouw en visserij vormen vanouds een belangrijk deel van de economie op Madeira. De wijn is in het buitenland dikwijls het eerste waar men aan denkt bij het woord ‘Madeira’. Het herstel van de democratie in Portugal, en de toetreding tot de Europese gemeenschap in 1986 hebben het toerisme nieuw leven ingeblazen. In het begin van de jaren ’90 hielpen subsidies van bijna 400 miljoen dollar de bouwsector op Madeira aan het werk met hotels en vakantiewoningen. De groei in het toerisme en de financiële dienstverlening hebben nieuwe welvaart gebracht op Madeira. De werkloosheid is met 4 % een heel stuk lager dan in Portugal, en dat heeft de emigratie een halt toegeroepen. De inflatie bedraagt minder dan 3 %, en het per kapita inkomen is met een inhaalbeweging bezig ten opzichte van de rest van de Europese Unie. Eind 2002 kende het gespecialiseerde agentschap ‘Moody’s’ Madeira een meer dan behoorlijke kredietwaardigheid toe, gebaseerd op de indrukwekkende groei, en het eiland’s beperkte schuldenlast.

Residentie

Burgers van de Europese Unie hebben vrije toegang tot Madeira. Om er te werken hebben ze geen vergunning nodig maar dienen wel hun verblijf te laten registreren. Iemand die meer dan de helft van het jaar in Madeira verblijft, betaalt inkomstenbelastingen aan de Portugese staat. Dit geldt ook voor buitenlandse inkomsten, en omvat onder andere salaris, winsten, rente, opbrengsten van onroerende goederen en pensioenen. Wie niet op Madeira verblijft betaalt er alleen belasting op plaatselijke inkomsten.

Belastingregime

Een bedrijf  wordt plaatselijk beschouwd als het ergens meer dan 120 dagen per 12 maand werkzaam is. Bedrijfsbelasting bedraagt net geen 25 %. Het fiscaal jaar valt samen met het kalenderjaar, en bedrijfsbelasting wordt in schijven betaald. Bedrijven betalen in juli, september en december telkens een kwart van wat ze het vorige fiscale jaar betaalden. Met de laatste schijf wordt het uiteindelijke saldo verrekend, en dient ten laatste in mei van het nieuwe jaar betaald te worden.
Madeira geniet al jaren een special belastingstatus binnen Portugal en Europa. Zo is het BTW tarief er maar 15% tegen 21% op het Portugese vasteland. Maar er is uiteraard meer. Er werd in 1987 een speciaal statuut toegekend aan Madeira dat in principe is 2011 afloopt. Bepaalde vennootschappen opgericht tussen 2003 en 2006 genieten een belastingtarief van 3% tussen 2007 en 2011. Maar er zijn hier diverse voorwaarden aangekoppeld. Bedrijven zullen 6 of meer jobs moeten creëeren willen ze van dit voordeeltarief kunnen genieten. Andere bedrijven die niet aan de zes nieuwe arbeidsplaatsen komen zullen een minimale investering moeten doen doen van 75.000 EUR in vaste activa in de eerste twee jaar van hun activiteit. Andere bedrijven die dan weer industriële activiteiten doen krijgen een belastingvermindering van 50%, maar zij zullen dan op zijn minst 15 werknemers gedurende 5 jaar in dienst moeten hebben enz. Dus het is een uitgebreide complexe regeling die helaas dreigt af te lopen in 2011. Heel het offshore gebeuren speelt zich af in the Free Trade Zone. Afwachten dus..

Vennootschapsvormen

Private Limited Liability Company ("Sociedade por Quotas")
-minstens één aandeelhouder, of ‘quota-houder’
-geen aandelen aan toonder, maar de ‘quota’s’ kunnen wel in handen van een gevolmachtigde worden geplaatst
-minimumkapitaal (geregistreerde ‘quota’s’) van 5.000 euro
-geen zegeltaks op de ‘quota’s’
-de helft van het startkapitaal moet op een bankrekening gestort worden voor het bedrijf bij een notaris wordt geregistreerd
-na de oprichting kan het geld gebruikt worden door het bedrijf
-minstens één directeur

Stock Corporation ("Sociedade Anonima")
-minstens vijf ‘quota-houders’
-minimumkapitaal (geregistreerde ‘quota’s’) van 50.000 euro
-een derde van het startkapitaal moet op een bankrekening gestort worden voor het bedrijf bij een notaris wordt geregistreerd
-na de oprichting kan het geld gebruikt worden door het bedrijf
-aandelen aan toonder zijn toegelaten als het bedrijf volledig gekapitaliseerd is
-als het kapitaal meer dan 200.000 euro bedraagt moet er meer dan één directeur zijn
-boekhouding is openbaar toegankelijk
-de fiscus krijgt de lijst van quota-houders
-het bedrijf heeft een eigen revisor

Holding Company  (sociedada gestora de participacoes sociais)
-de naam moet de afkorting ‘SGPS’ bevatten
-houdt voor minsten één jaar minimum een tiende van de aandelen met stemrecht in een bedrijf
-kan de vorm aannemen van een ‘Sociedade por Quotas’ of een ‘Sociedade Anonima’
-de boekhouding wordt jaar gecontroleerd door de fiscus
-kan geen eigen aandelen kopen
-mag geen handel drijven
-mag geen geld lenen aan andere bedrijven dan die waar het aandelen in houdt
-geniet sinds 2001 nog steeds van een redelijk gunstig fiscaal regime

Mixed Holding Company
-holding company die ook handel mag (en moet) drijven
-bankieren of andere financiële activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, zijn niet toegelaten
-kan de vorm aannemen van een ‘Sociedade por Quotas’ of een ‘Sociedade Anonima’
-geniet sinds 2001 nog steeds van een redelijk gunstig fiscaal regime, dat echter door sommige landen niet erkend wordt

Trustregime

Als land onder Romaans recht bestaat de trust niet in Portugal, maar de wetgeving voor de vrijhandelszone op Madeira schiep de ruimte voor het oprichten van offshore trusts. Die mogen echter geen bezit hebben in Portugal, en noch de stichter noch de begunstigden mogen portugees zijn.
Trustbedrijven worden jaarlijks gecontroleerd door de fiscus. Een revisor moet in de raad van beheer zetelen, en het bedrijf moet de boeken houden van de trusts onder beheer.
-de identiteit van de begunstigden van geheim blijven, maar moet wel in de stichtingsakte staan
-enkel een ‘Sociedade Anonima’ of een filiaal van een buitenlands trustbedrijf mogen trustee zijn
-niet onderhevig aan valutacontrole door de nationale bank.
-het inkomen van een trust mag niet afkomstig zijn uit Portugal
-trusts worden niet belast, maar betalen wel een jaarlijkse inschrijvingspremie van 1.500 euro

Financiële sector

Het minimumkapitaal voor een bank op Madeira ligt hoog, maar er wordt onderhandeld met de Portugese regering om de voorwaarden te versoepelen. De jaarlijkse vergunning kost 25.000 US $. Tot midden 2002 konden buitenlandse banken zich zonder problemen vestigen onder het fiscaal voordeelregime van het ‘Madeira International Business Centre’. Regels van de Europese Unie betreffende staatssteun echter, verhinderen sindsdien de toetreding van nieuwe banken. De meer dan 40 grote banken blijven wel genieten van het regime dat voorhanden was. Offshore banken mogen hun diensten niet aanbieden aan Portugese burgers, tenzij ze over een internationale vergunning beschikken. Naast de normale bankverrichtingen, kunnen de banken ook kasbons uitschrijven, en beleggingsfondsen beheren.

Internethandel

Madeira heeft zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur voor telecommunicatie, en biedt nu de beste breedband internet verbinding van Europa aan. Verschillende internetproviders kozen in 2002 Madeira als basis voor hun activiteiten. Door de lage BTW, gecombineerd met de voordelen van het ‘Madeira International Business Centre’, bespaart de locatie sommige bedrijven miljoenen euro per jaar aan belastingen.
De interesse voor internethandel op Madeira was al aanzienlijk, en is alleen nog maar toegenomen sinds de zomer van 2003, toen de europese unie besliste ook op digitale goederen zoals software, muziek, en video BTW te heffen. Het lage BTW tarief speelt ook nu weer in het voordeel van Madeira, en de meeste internetbedrijven zullen zich hoogstwaarschijnlijk onder het  ‘Madeira International Business Centre’ regime vestigen, om de fiscale lasten zo laag mogelijk te houden.

Dubbelbelastingverdragen

Portugal, waar Madeira deel van uitmaakt, heeft dubbelbelastingverdragen met een veertigtal landen, waaronder België, Nederland en Frankrijk. Holdings in Madeira’s vrijhandelszone kunnen op die manier belastingvrij dividenden en intresten innen voor bedrijven in het buitenland. Sommige landen sluiten echter de ‘Mixed Holding Company’ van het verdrag uit. De Verenigde Staten en Brazilië erkennen dan weer het ‘Madeira International Business Centre’ niet. Europese richtlijnen gelden uiteraard op Madeira, en Portugal heeft ook juridische samenwerkingsakkoorden met een aantal landen. De meeste dubbelbelastingverdragen, die het heeft afgesloten, voorzien dan ook in een zekere mate van informatie uitwisseling. Louter fiscale onregelmatigheden echter zijn niet voldoende reden om het bankgeheim op te heffen.