//Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De registratierechten bij ruil ?

Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De registratierechten bij ruil ?

Wat als koper en verkoper hun pand ruilen ? Hoe zit het in dit geval dan met de registratierechten ?

1.Hoe worden de registratierechten bij ruil berekend ?

Het principe is dat u maar éénmaal de registratierechten moet betalen (dus 10 % in het Vlaams Gewest en 12,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op de hoogst overeengekomen waarde, met als minimum de verkoopwaarde.

Dus A ruilt zijn pand dat 100 waard is tegen dat van B dat er 150 waard is. De registratierechten worden geheven op 150, elke partij betaalt de helft van deze rechten.

2. Wat als beide panden onder het klein beschrijf vallen ?

Als er twee panden worden geruild die ieder het klein beschrijf kunnen genieten, dan wordt er 6 % registratierechten betaald over de hoogst overeengekomen waarde met als minimum de verkoopwaarde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat het klein beschrijf niet meer.

3. Wat als slechts één van beide panden het klein beschrijf geniet ?

In dit geval worden de registratierechten van elke woning afzonderlijk berekend. Men zal vervolgens de hoogste registratierechten betalen, gedeeld door twee.

 

2008-03-07T23:39:22+00:00