//WANNEER MOET DE PLAATSBESCHRIJVING WORDEN OPGEMAAKT ?

WANNEER MOET DE PLAATSBESCHRIJVING WORDEN OPGEMAAKT ?

WANNEER MOET DE PLAATSBESCHRIJVING WORDEN OPGEMAAKT ?

ANTWOORD

Kan een verhuurder bv. drie maanden na de ingebruikname nog eisen dat er een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ? Neen, in principe moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt op het ogenblik dat de gehuurde ruimte nog niet in gebruik is genomen. Of ten laatste tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst. In het uitzonderlijke geval dat we een huurcontract hebben van minder dan één jaar, moet de plaatsbeschrijving zelfs gebeuren binnen de eerste 15 dagen.

Als er na het opstellen van de plaatsbeschrijving belangrijke veranderingen zijn aangebracht (bv. de verhuurder plaatste een nieuwe keuken), dan kan zowel huurder als verhuurder een nieuwe plaatsbeschrijving eisen.

ADVIES

Bent u verhuurder. U heeft er dan àlle belang bij om zo snél mogelijk een plaatsbeschrijving op te maken.

Bent u huurder. Als huurder heeft u niet onmiddellijk belang bij een plaatsbeschrijving, dus ook niet bij een snelle plaatsbeschrijving. De verhuurder heeft wel het recht om het te eisen.

WETTEKST

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek
§1 ……………..Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ofwel gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn, ofwel gedurende de eerste maand dat ze gebruikt worden wanneer de huurtijd één jaar of meer bedraagt, of gedurende de eerste vijftien dagen van gebruik wanneer de huurtijd minder dan één jaar bedraagt.

2007-05-06T21:23:42+00:00
Dinsdag 19 december  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me