//KAN U ALS VERHUURDER U ER MET EEN STIJLCLAUSULE VANAF MAKEN ?

KAN U ALS VERHUURDER U ER MET EEN STIJLCLAUSULE VANAF MAKEN ?

KAN U ALS VERHUURDER U ER MET EEN STIJLCLAUSULE VANAF MAKEN ?

ANTWOORD

In vele huurcontracten is gewoonweg bepaald dat de “woning in perfecte staat is gehuurd en als dusdanig goedgekeurd door de huurder, die het in dezelfde staat zal terug geven”. Of : “De huurder verklaart het gehuurde goed in zeer goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en verbindt zich ertoe het in die staat te behouden en het als een goede huisvader te gebruiken”. Is dergelijke clausule een juridisch slimme zet ? Vermijd de verhuurder op die manier dat hij een plaatsbeschrijving moet opmaken ?

Neen, dergelijke clausule is waardeloos. In de wet staat immers dat er een “omstandige” plaatsbeschrijving moet opgemaakt worden. Dergelijke stijlclausule is zeker niet omstandig. Volgens de rechtspraak is er alleen sprake van een plaatsbeschrijving als deze het “gehuurde goed in zijn verschillende gedeelten, vertrek per vertrek, gedetailleerd en nauwkeurig omschrijft en op tegenspraak werd gemaakt”.

ADVIES

Bent u verhuurder. U heeft er dan àlle belang bij om een echte omstandige plaatsbeschrijving op te maken. U kan dit zelf doen of via een vastgoedmakelaar bijvoorbeeld. U zou ook kunnen overwegen om foto’s te maken die bij uw verslag aanhecht en die u op de rugkant door de huurder en uzelf aftekent. Foto’s geven niet altijd details weer (zo als bv. een barst in de muur of een deur) maar geven wel weer in welke staat het appartement zich in het algemeen bevond.

Bent u huurder. U heeft geen belang bij een plaatsbeschrijving. U moet ook niet wakker liggen van de
voormelde stijlclausule want ze is juridisch waardeloos.

WETTEKST

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek
§1 Elke partij kan eisen dat, op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening, een “omstandige” plaatsbeschrijving wordt opgemaakt…

2007-05-06T21:23:22+00:00
Donderdag 13 december 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link