//KAN EEN VENNOOTSCHAP HUREN ONDER DE WONINGHUURWET ?

KAN EEN VENNOOTSCHAP HUREN ONDER DE WONINGHUURWET ?

KAN EEN VENNOOTSCHAP HUREN ONDER DE WONINGHUURWET ?

ANTWOORD

Stel dat een vennootschap (bv. een BVBA of NV) een huurcontract afsloot voor een woning. De woning wordt betrokken door de zaakvoerder of bestuurder. Geniet deze vennootschap nu ook de bescherming van de woninghuurwet ?

Hier is veel discussie over. Er zijn niettemin enkele rechterlijke uitspraken waarin de rechter van mening was dat in dergelijk geval er ook sprake is van de woninghuurwetgeving. Zeker als dan uit de omstandigheden blijkt dat de verhuurder er bv. mee instemde dat het om een woninghuur ging. Dit kan bijvoorbeeld onder meer al blijken uit het feit dat het contract uitdrukkelijk “woninghuurcontract” werd genoemd.

ADVIES

Bent u verhuurder. Als u als verhuurder absoluut niet wenst dat de vennootschap aan wie u verhuurt de bescherming geniet van de woninghuur, dan moet u dit met zoveel woorden duidelijk maken in het huurcontract (zie vraag 4). Zet er dan bv. ook in dat de vennootschap de gehuurde ruimte énkel mag gebruiken als kantoorruimte.

Bent u huurder. Als u huurder bent (bv. een BVBA) en u huurt het pand echt als woning, zorg dan voor de nodige elementen waaruit blijkt dat het wel degelijk om een woninghuurcontract gaat. Hoe ? Noem het contract zo. Vermeld duidelijk dat de zaakvoerder, de bestuurder of een derde er zijn hoofdverblijf mag vestigen. Of zet er zelfs de clausule in ; “de verhuurder stemt er mee in dat de huurder de volledige bescherming geniet van de woninghuurwetgeving, ondanks het feit dat het pand gehuurd wordt door een vennootschap”.

WETTEKST

Deze afdeling (de woninghuur) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijf bestemt (art.  1 Woninghuurwet).

2007-05-06T21:24:56+00:00
Woensdag 24 januari  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me