//KAN DE VERHUURDER DE BESCHERMING VAN DE WONINGHUURWET OMZEILEN ?

KAN DE VERHUURDER DE BESCHERMING VAN DE WONINGHUURWET OMZEILEN ?

KAN DE VERHUURDER DE BESCHERMING VAN DE WONINGHUURWET OMZEILEN ?

ANTWOORD

De woninghuurwet is in het leven geroepen om huurders een aangepaste bescherming te bieden. Kan een verhuurder in het huurcontract niet gewoon opnemen dat de “woninghuurwetgeving” niet van toepassing is. Kan dit niet ? Neen, zodra de huurder in het gehuurde pand zijn hoofdverblijf heeft, is de woninghuurwet van toepassing. Of de huurder er effectief zijn hoofdverblijf houdt  is een feitenkwestie (zie vraag 2).

De wet schrijft ook voor dat de verhuurder zijn toestemming moet geven bij het aangaan van het contract. Dit kan zowel uitdrukkelijk (bv. in het contract) als stilzwijgend gebeuren. Staat er niets in het contract, dan volstaat het voor de huurder om aan te tonen dat de verhuurder wist dat de huurder de woning als hoofdverblijf zou gebruiken, en dat de verhuurder zich hiertegen niet verzet heeft. De verhuurder zal hier meestal aan het kortste eind trekken.

Het volstaat dus zeker niet om als verhuurder in het huurcontract een bepaling op te nemen in de zin van “het appartement/woning is niet bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurder”. De wet voorziet immers uitdrukkelijk dat een dergelijke bepaling op zich als niet-geschreven wordt beschouwd.

ADVIES

U bent verhuurder. Wilt u als verhuurder zeker zijn dat de woninghuurwet niet van toepassing is, dan moet u de volgende twee bepalingen in uw huurcontract opnemen. Voeg aan het huurcontract een uitdrukke-lijke en redelijke verantwoording toe waarom het goed niet als hoofdverblijf kan dienen, bv. omdat het gaat om studentenkamers of om vakantiechalets. U moet bovendien dan als verhuurder aangeven waar de huurder dan wel zijn hoofdverblijfplaats zal hebben tijdens de duur van het contract. Dit is meteen het sluitende bewijs dat zijn voornaamste verblijfplaats inderdaad ergens anders is.

U bent huurder. U bent huurder en had aanvankelijk niet uw hoofdverblijfplaats in het gehuurde pand. Tijdens de loop van het huurcontract verandert de situatie en gaat u er toch uw hoofdverblijf vestigen. Dit kan maar u heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Geeft u als verhuurder inderdaad uw toestemming, dan zal een nieuwe woninghuurovereenkomst beginnen te lopen.

WETTEKST

Het beding waarbij het gehuurde goed niet tot hoofdverblijfplaats mag dienen en dat niet uitdrukkelijk noch ernstig kan worden gestaafd, onder meer door elementen met betrekking tot de natuurlijke bestemming van het goed, en waarin de hoofdverblijfplaats van de huurder tijdens de huurovereenkomst niet is vermeld, wordt voor niet geschreven gehouden. Deze afdeling is tevens van toepassing indien de woning, met de schriftelijke toestemming van de verhuurder, in de loop van de huurovereenkomst tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. In dat geval neemt de woninghuurovereenkomst een aanvang de dag waarop deze toestemming is vermeld (art.  1 Woninghuurwet).

2007-05-06T21:26:45+00:00
Donderdag 13 december 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link