//GENIET EEN BEWONER VAN EEN STACARAVAN OOK VAN DE WONINGHUUR ?

GENIET EEN BEWONER VAN EEN STACARAVAN OOK VAN DE WONINGHUUR ?

GENIET EEN BEWONER VAN EEN STACARAVAN OOK VAN DE WONINGHUUR ?

ANTWOORD

Is de woninghuurwet ook van toepassing op de huurder van een sta – of wooncaravan als die er tenminste zijn hoofdverblijf heeft gevestigd. Vroeger was hier onduidelijkheid over. De wetgever heeft daarom in de programmawet van 24 december 2002 duidelijk gemaakt dat het begrip woning ook kan slaan op een “roerend” goed dat tot hoofdverblijfplaats dient, en niet alleen geldt voor een onroerend goed.

Deze regeling is ook van toepassing op lopende overeenkomsten, die dus werden afgesloten vóór de hier vermelde programmawet.

ADVIES

U bent verhuurder. Wilt u als verhuurder zeker zijn dat de woninghuurwet niet van toepassing is, dan moet u de twee volgende bepalingen in uw huurcontract opnemen. Voeg aan het huurcontract een uitdrukke-lijke en redelijke verantwoording toe waarom het goed niet als hoofdverblijf kan dienen, bv. omdat het gaat om een vakantieverblijf. U moet dan bovendien aangeven waar de huurder dan wel zijn hoofdverblijfplaats zal hebben tijdens de duur van het contract. Dit is meteen het sluitende bewijs dat zijn voornaamste verblijfplaats inderdaad ergens anders is.

U bent huurder. U bent huurder en had aanvankelijk niet uw hoofdverblijfplaats in de gehuurde caravan. Tijdens de loop van het huurcontract verandert de situatie en gaat u er toch uw hoofdverblijf vestigen. Dit kan maar u heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Geeft u als verhuurder inderdaad uw toestemming, dan zal een nieuwe woninghuurovereenkomst beginnen te lopen.

WETTEKST

Het begrip woning is elk roerend goed of onroerend goed of deel ervan dat tot hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd. (Programmawet van 24 december 2002).

2007-05-06T21:24:06+00:00
Woensdag 24 januari  2017 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN

De 112 Meest Begeerde Fiscale Tips - Editie 2017


Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 112 haalbare en praktische fiscale tips 
GRATIS INKIJKEXEMPLAAR
Click Me