//Actuele gegevens nodig voor uw belastingaangifte

Actuele gegevens nodig voor uw belastingaangifte

Aanslagjaar 2008, inkomsten 2007:
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,65
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
* Tarief notionele interestaftrek = 3,781 % voor grote en 4,281 % voor kleine vennootschappen   Aanslagjaar 2007, inkomsten 2006:
* Debetinterest op rekening-courant = 8,20 % * Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,59
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,4276
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 33.000 EUR
* Aftrek van restaurantkosten = 69 % (geen verhoging naar 75%)
* Tarief notionele interestaftrek = 3,442 % voor grote en 3,942 % voor kleine vennootschappen

 Aanslagjaar 2006, inkomsten 2005:* Debetinterest op rekening-courant = 8,00 %

* Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,50
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,3889
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 30.000 EUR
* Aftrek van restaurantkosten = 69 %

 Aanslagjaar 2005, inkomsten 2004:
* Debetinterest op rekening-courant = 7,60 %
* Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,45
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,3604
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 27.000 EUR
* Aftrek van restaurantkosten = 62,5 %

 Aanslagjaar 2004, inkomsten 2003:
* Debetinterest op rekening-courant = 7,40 %
* Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,39
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,3391
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 24.500 EUR

2008-02-25T00:01:21+00:00